Akademikerledighed

Slagt nu de hellige akademiske køer

Vi må ikke lukke øjnene for akademiker-problemerne. Dimittendledighed, overuddannelse og jobutryghed forsvinder ikke bare, fordi man gør sig selv til et offer.