DLF

DLF

Er brok lærernes eneste våben?

Sure skolelærere, der er kritiske overfor folkeskolereformen praktiske implementering, risikerer at underminerer tilliden til hele folkeskolen.