Dokumentation

Lægesekretærer kan frigøre ressourcer på sygehusene

Regeringens sundhedsreform har karakter af en virkelighedsfjern strukturøvelse. Hvis man vil sikre sammenhæng for patienterne, så er lægesekretærerne løsningen