Efter- og videreuddannelse

Fagbevægelsen: Overenskomst giver historisk uddannelsesløft

De ansatte i industrien har fået nye tre-årige overenskomster. Det kommer til at give et kæmpe uddannelsesløft til de ansatte, bedre vilkår for seniorer og børnefamilier og et stort løft af mindstelønnen.