Erhvervsklub

Rød blok halter bagud på privat partistøtte

De politiske partiers netop offentliggjorte årsregnskaber viser, at blå blok fortsat modtager massiv støtte fra erhvervsorganisationerne. Partierne i rød blok er til gengæld klart foran og hvad angår kontingenter fra medlemmerne og bidrag fra enkeltpersoner. Samlet set er blokkene nogenlunde jævnbyrdige.