Finanslov 2019

Bekæmpelse af social dumping kræver fast finansiering

Vi kan simpelthen gøre det bedre for de samme penge, hvis vi kan regne med, at politikerne vil prioritere indsatsen mod social dumping – også i årene fremover.