Kultursammenstød

Mindre armslængde, mere værdipolitik

Vores fælles velfærdsinstitutioner er ikke værdineutrale. Derfor skal politikere også bakke op bag de offentligt ansatte, som hver dag må diskutere deres arbejde med religiøse borgere, som vil rykke ligestillingen, oplysningen og demokratiets hegnspæle tilbage.