Medlemsinddragelse

Den tillidsvalgte skal engagere kollegerne

Flere kolleger på arbejdspladserne skal mærke, hvordan de kan være med til at skabe faglige resultater i et handlefælleskab med kollegerne.