Nordisk Råd

Sådan besejrer vi social dumping

Reportage: Kampen mod social dumping kræver vidensdeling, samarbejde og afmystificering af den danske model.