Offentlig saldo

Finansministeriet: Stort potentiale i bedre integrationen

Opgørelse fra Finansministeriet viser, at der er stort potentiale i at få flere indvandrere i arbejde. Indvandrere fra ikke-vestlige lande er en nettoudgift på 33 milliarder kroner om året, men der er stor variation inden for gruppen.