Social Kontrol

Vor tids vigtigste rollemodeller  

Vi er forpligtede til at give vores største opbakning til unge, der bryder med kulturelle og religiøse dogmer. De vælger kærligheden og selvbestemmelsen