En finanslov for de mange – ikke de få

Mens billigere luksusbiler, lavere skatter og øde ø’er har været fokus, så satser regeringen nu på pædagoger, uddannelse og kampen mod social dumping.
Der er kant på den første finanslov fra regeringen og dens støttepartier. Den stiller skarpt på den del af Danmark, der i årevis har været enten glemt eller forsømt.

De senere år er det blevet billigere at være rig i Danmark

Mens de tidligere finanslove under Lars Løkke Rasmussen (V) handlede om at sikre billigere luksusbiler, flere skattekroner til privatskolerne, lavere afgifter på lystbåde og privatfly, hundredvis af millioner til virksomhedsejere der giver forretningen videre, uddannelsesbesparelser, øde flygtninge ø’er, østersklækkeri og dyrevelfærdspuljer, så har piben nu fået en helt anden lyd.

De senere år er det blevet billigere at være rig i Danmark – nu skal det langsomt blive bedre og nemmere at være almindelige gennemsnitsdansker.

Fremtid og virkelighed i første række

Mens de senere års finanslov har peget på dem, der i forvejen havde deres på det tørre, så peger den socialdemokratiske finanslov for 2020 mere på fremtiden, mere på virkeligheden og mere på den samlede danske befolkning.

Langt bedre forudsætninger for de generationer, der skal skabe fremtidens Danmark

Fremtiden er kommet tættere på med årets finanslov. Når regeringen og støttepartier leverer flere pædagoger til daginstitutionerne, bedre pædagoguddannelse, et løft af folkeskolen, stopper omprioriteringsbidraget for både kultur og uddannelse, skrotter uddannelsesloftet, viderefører taxameterløftet, annullerer Løkke-regeringens afgiftsstigning på elbiler, styrker Klimarådet og etablerer Danmarks Grønne Fremtidsfond, så sætter regeringen en kurs, hvor de skaber langt bedre forudsætninger for de generationer, der skal skabe fremtidens Danmark.

Samtidig er virkeligheden også rykket tættere på, når regeringen åbner øjnene for den massive sociale dumping, som i årevis har hjemsøgt det danske arbejdsmarked.

Regeringen åbner øjnene for den massive sociale dumping, som årevis har hjemsøgt det danske arbejdsmarked

Især transport, byggeri, landbrug og gartnerier har i årevis skreget på en skærpet indsat, som nu kommer med 50 millioner til styrkelse af myndighedsindsatsen, skærpet bødestraf for illegal arbejdskraft, kontrol af lovfastsatte lønninger i transportbranchen, overholdelse af arbejdsklausuler og udbredelse af ID-kort på byggepladser.

Det er en styrkelse af fremtidens Danmark og en kamp for at sikre Danmarks styrkepositioner - med et organiseret arbejdsmarked – fastholdes de kommende år.

Konsulenter og aktionærrabat finansierer festen

Finansieringen af finansloven er ikke overraskende det som vækker størst opstandelse i oppositionslejren.

Her udspiller sig den vanlige rituelle stammedans mod velfærd, skat og afgifter.

placeholder

Pengene til at finansiere den historiske satsning på klimaet og hårdt tiltrængte genrejsning af et New Public Management-ramt velfærdssamfund, kommer fra et grundigt forarbejde af finansministeren, der med socialdemokratisk tættekam, har fundet de helt rigtige steder at slå ned.

Det blev konsulentbranchen og den mest velbeslåede del af befolkningen, der skal holde for

Tilbagerulning af Løkke-regeringens skattelettelse til familieejede virksomheder, aktionærrabatter, stop for en virksomhedsfinte, der giver rabat til forældrekøb, forhøjelse af cigaretpriser, genindførsel af registreringsafgift på privatfly, indeksering af punktafgifter og besparelser på statens konsulentforbrug.

Men andre ord blev det konsulentbranchen og den mest velbeslåede del af befolkningen, der skal holde for.

En finanslov med tydelig kontrast til de foregående år, men samtidig også en finanslov, der sikrer sammenhængskraft, ansvarlighed og stabilitet.  

Folkets finanslov

Finansloven viser både et tydeligt politisk nybrud og bekræfter samtidig sammenholdet mellem regeringen og dens støttepartier.

Konfliktlinjerne i forhandlingerne har været til at overskue, også selvom særligt De Radikale har haft store armbevægelser og krævet betaling for at stå udenfor regeringen.

finansminister Nicolai Wammen, der har fået fuld valuta for sine borgmestererfaringer

Alle har fået lidt – ingen har fået det hele. Sådan skal det være og sådan er det lykkes for finansminister Nicolai Wammen, der har fået fuld valuta for sine borgmestererfaringer. Og værd at bemærke at det faktisk lykkedes at få Alternativets opbakning, hvilket viser at man ikke gik efter det snævrest mulige flertal.

Regeringens finanslov lover godt for fremtiden – både Danmarks og regeringens.

Jens Jonatan Steen er chefredaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Godt proff. håndværk af Wammen. Og godt at se at uenighederne fandt sit leje i enighed. Det blev en god finanslov. Klart oppositionen vil sige uansvarligt, men også klart den er det,ANSVARLIG, ellers vil Mette F jo ikke blive genvalgt. Hun står stærkt. Regeringen skal bare lave en " her kommer pengene fra" redegørelse, som er forståelig for journalisterne :) også.
Måske skulle de radikales hovedpersoner, stikke piben lidt ind med sure kommentarer bag efter. De fik gode ting på flere områder, og med 16 mandater er det godt. Alle fik en luns, og sådan skal det være uden Wammen gav køb på udlændinge, økonomi m.m.

Annonce