En god pensionsalder har værdi i sig selv

Socialdemokratiet skal gå ind i forhandlingerne om 2025-planen og forsøge at sikre denne fleksible tilbagetrækning
Endnu engang har en øget pensionsalder været til debat, og endnu engang har Det Økonomiske Råd vist, at der ikke er et stort behov for nye udbudsreformer efter de seneste års mange reformer. Den offentlige velfærd vil være finansieret fremadrettet baseret på de seneste fremskrivninger. Det skyldes blandt andet det store arbejdsudbud på 160.000 personer over de kommende år.

"En god pensionsalder i forhold til den enkelte også er en værdi i sig selv"

En senere tilbagetrækningsalder vil derfor alene være for at øge det økonomiske råderum. Det kan så bruges til skattelettelser eller øget velfærd. Hvad der dog oftest glemmes i den evige jagt på lidt flere penge til skattelettelser eller offentlige forbrug er, at en god pensionsalder i forhold til den enkelte også er en værdi i sig selv.

Fleksibel pension; ja tak
Det er samtidigt også en værdi at være i arbejde, når man kan og har lyst. Det bør derfor ikke være op til staten at bestemme den givne pensionsalder. Grænsen skal være en nedre grænse for, hvornår det skal være muligt at gå på pension, hvor der er balance i økonomien.  Derefter skal det være langt mere fleksibelt at blive på arbejdsmarkedet efter pensionsalderen er nået og have respekt for det enkelte menneskes personlige liv.

På den måde skal sikres det, at den enkelte i højere grad kan styre efter pension, fleksible arbejdstider eller fuldtid alt efter, hvad der passer den enkelte. Det kræver et mere fleksibelt arbejdsmarked og at mulighederne for seniorordninger øges.

Det er således en vigtighed, at seniorordningerne og tilsvarende i forhandlingerne om 2025 indeholder muligheder for, at den enkelte kan tilpasse sin løbende tilbagetrækning efter egne interesser, men også i forhold til jobtyper og antal år på arbejdsmarked. Det vil give et system der tager hensyn til både de nedslidte ufaglærte og faglærte og for dem, der har energi og lyst til at blive på arbejdsmarkedet.

Det kan give den enkelte en større selvbestemmelse for pensionsalderen og øge tilbagetrækningsalderen for de samfundsgrupper, hvor mulighederne for et godt pensionistliv ellers ville være under pres.

Den værdige pensionisttilværelse er en socialdemokratisk opgave
En fleksibel tilbagetrækning vil give muligheder for at øge arbejdsudbuddet yderligere uden, at det rammer skævt og uden det tvinger folk til at forblive i arbejde på bekostning af en værdig pension, der kommer  efter mange års slid på arbejdsmarkedet.

"Socialdemokratiet skal gå ind i forhandlingerne om 2025-planen og forsøge at sikre denne fleksible tilbagetrækning"

Socialdemokratiet skal gå ind i forhandlingerne om 2025-planen og forsøge at sikre denne fleksible tilbagetrækning, hvor mulighederne for en værdig pensionisttilværelse sikres, med større indflydelse for den enkelte. På den måde kan den anerkendelsen af værdien af en god pension sikres, hvor det ikke alene er de økonomiske beregninger der danner grundlag for politikken om en god pension.

Lasse Bauer Kristensen er Cand.Scient.Adm og medlem af Socialdemokratiet på Frederiksberg.

‘Dagens Pioklumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer fem gange om ugen med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg, om de emner der sætter dagsordenen i arbejderbevægelsen.

Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.


Kommentarer fra Facebook