Leder: En hånd til den danske model

Kampen for lønmodtageres ret til at organisere sig er under pres og regeringen må vælge side til fordel for den fagbevægelse, der slås for almindelige menneskers rettigheder.
Jeg ønsker, at socialdemokratiet og regeringen tager stilling i kampen om de gule fagforeninger. Det kunne f.eks. være ved at kigge på det fradrag som man i dag giver til alle foreninger og virksomheder, som vælger at kalde sig fagforeninger.

Det frie fagforeningsvalg kommer vi ikke uden om, intet mennesker skal tvinges til at være medlem af en fagforening. Men det er virkelig helt tudetosset, at man giver skattefradrag til virksomheder, som kalder sig fagforeninger af navn, men ikke af gavn. Foreninger som ikke er demokratiske, som ikke løfter overenskomster, ikke er en del af det fagretslige system, ikke yder faglig rådgivning, ikke har tillids- eller arbejdsmiljørepræsentanter og på ingen måde er med i arbejdet med at tilrettelægge uddannelserne.

Virksomheder som Det Faglige Hus gør ingen af delene, hvilket jo er den primære forklaring på hvorfor det er så billigt at være kunde. Det Faglige Hus snylter bare på alt det arbejde som fagforeninger som Dansk El-Forbund, Dansk Sygeplejeråd og Dansk Magisterforening dagligt udfører.

Jeg ønsker, at socialdemokratiet og regeringen tager stilling i kampen om de gule fagforeninger. Det kunne f.eks. være ved at kigge på det fradrag som man i dag giver til alle foreninger og virksomheder, som vælger at kalde sig fagforeninger.

Det handler ikke om at staten skal beslutte hvad der er en god og en dårlig fagforening, men det handler om at man skal definere hvad der er en fagforening og hvad der i bedste fald er en billig advokatordning.

Arbejderbevægelsen er mere end bare et ord. Det er en forpligtelse overfor en tanke om faglig organisering som en grundsten i samfundet.

En fagforening må have nogle objektive kendetegn, bl.a. at den arbejder med at skaffe overenskomster, at den yder faglig rådgivning, er en del af det arbejdsretlige system, har en demokratisk opbygning med medlemsindflydelse, tillidsrepræsentanter og arbejder med uddannelse- og arbejdsmiljø.

Det handler ikke om, at der skal sidde en gruppe af politikere og afgøre om nu 3F er en bedre fagforening end Ingeniørforeningen, Journalistforbundet eller Cabin Attendants Union. Men det er muligt at opstille objektive kriterier for hvad der er en rigtig fagforening og hvad der ikke er.

Arbejderbevægelsen er mere end bare et ord. Det er en forpligtelse overfor en tanke om faglig organisering som en grundsten i samfundet.

Hvis ikke Socialdemokratiet går forrest i kampen mod de gule for lønmodtageres ret til at organisere sig, så kan vi lige så godt lægge arbejderbevægelsen i graven. Så eksisterer den nemlig ikke længere.

Peter Hummelgaard er chefredaktør for Netavisen Pio og folketingskandidat for Socialdemokraterne på Amager.

Beskæftigelsesminister (S)


Kommentarer fra Facebook