En lavthængende frugt til 500 millioner kroner: Luk skattehuller

Det er på tide i stedet at lukke nogle af de skattehuller, som kun få har gavn af, mener HK’s næstformand Martin Rasmussen.
Foto: HK Danmark
Næstformand i HK/Danmark Martin Rasmussen.
Når arbejdsgiverne skal finde politiske initiativer, der koster penge, så finder arbejdsgiverne dem sjovt nok altid i lavere ydelser og mindre velfærd.

Er det ikke på tide i stedet at lukke nogle af de skattehuller, som kun få har gavn af.

Tænk sig hvad det danske samfund kunne få for 500 millioner kroner om året?  

Et massivt løft af den livslange læring, en højst tiltrængt indsats for arbejdsmiljøet, forbedret velfærd eller en styrkelse af sikkerhedsnettet på arbejdsmarkedet.

Ønskelisten kunne sikkert få lov at vokse i det uendelige, men hvis man skal tages seriøst som samfundsaktør, er man nødt til også at kunne pege på løsninger.

Derfor vil jeg nu pege fingeren mod to områder, hvor politikerne kan finde den halve milliard, som kan imødekomme nogle af de ønsker vi – og andre – har.

Luk skattefordel for fodboldspillere 

Det første forslag går på at lukke hullet i forskerskatteordningen.

Mange har hørt om ordningen, men sikkert ikke fordi de kender nogle udenlandske forskere i Danmark.

Ordningen er nemlig gået fra kun at gælde for medarbejdere, som udfører det, som OECD definerer som "forsknings og udviklingsarbejde", til også fra 2010 at omfatte direktører og andre ansatte med en høj indkomst.

Så må bankerne og fodboldklubberne betale den løn der skal til for at tiltrække arbejdskraft

Det har gennem årene betydet, at profilerede fodboldspillere og udenlandske direktører i f.eks. banker har sluppet af med kun at betale 27 procent i skat i op til syv år.

Den slags skattelettelse til direktører og fodboldspillere – og dermed det indirekte tilskud til virksomhederne, der ansætter dem – stemmer på ingen måde overens med formålet bag forskerskatteordningen.

Lad os lukke det hul ved at rulle ordningen tilbage til sit oprindelige formål om at tiltrække forskningsressourcer.

Og så må bankerne og fodboldklubberne betale den løn der skal til for at tiltrække arbejdskraft.

Stop med løndumping

Det andet forslag retter sig mod en praksis, som vi desværre ser mere og mere.

I dag er det nemlig muligt for danske virksomheder at leje lønmodtagere fra udenlandske virksomheder.

Disse lønmodtagere slipper billigere i skat, og den danske virksomhed kan så betale mindre i løn.

Det hul skal naturligvis lukkes, så vi både kan slå ned på den løndumping, der uvægerligt fører til, at få en skatteindtægt, der kan investeres i velfærden, uddannelserne og arbejdsmarkedet.

Der er cirka 200 millioner kroner at hente årligt ved at indføre fuld skattepligt for udlejet arbejdskraft – en model som blev indført i Sverige ved årsskiftet i år.

Jeg hører med glæde fra modstanderne af disse to logiske og retfærdige forslag.

Der kan ikke være mange.

Næstformand i HK Danmark.


placeholder

Kommentarer

God ide. Ja, hvorfor er forskerordningen ikke for længst afskaffet. Den er blevet misbrugt på det groveste.
Det kunne også være en god ide at se nærmere på APS'er og holdingselskaber.Ligger der reelt arbejde bag eller er det skattetænkning.
Og danske statsborgere med bopæl i DK skal betale skat som alle andre. Der var vist noget (engang?) skattefordel for Morten Bødskovs hustru Anna Elisabeth Bødskov, HR-medarbejder, UNDP, København

Der var vist noget (engang?) skattefordel for Morten Bødskovs hustru Anna Elisabeth Bødskov, HR-medarbejder, UNDP, København
hr. Jensen stop dem selv og deres rygter.

Jack, her lidt læsestof:
https://politiken.dk/indland/politik/art5036411/S-minister-scorer-ekstra...
https://www.berlingske.dk/politik/minister-scorer-fradrag-fra-fn-ansat-kone

Og Bødskov er skatteminister, så er det realistisk at han vil gøre noget ved det Jack???

Jamen det er da utroligt at det "upartiske" Berlingske tidsskrift har fundet en S politikkers kone der bruger de regler der er lovlige. Endnu mere utroligt er det, at Berlingske har fundet en Venstre mand der undrer sig.
Jeg er helt sikker på, at der er utallige danskere der undrer sig over Venstres moral.
At forskerordningen burde afskaffes, er jeg helt enig i. Men at begynde at hænge enkeltpersoner ud for at bruge lovgivningen er ikke særligt begavet. Vi sidder jo heller ikke på stadion og råber efter spillere der er på forsker-ordningen.

Hans, jeg betvivler ikke lovligheden, men er det rimeligt? Bor man her og har adgang til sygehus, infrastruktur m.v. så bidrager man.
Og så mente Jack at jeg bragte rygter til torvs, og det gjorde jeg så ikke, uanset om du bryder dig om kilderne eller ej.

Kurt. Du har ret i at jeg ikke bryder mig om kilder der er forudindtaget og partiske. Om en S ministers kone bruger de lovlige skatteregler interesserer mig ikke ret meget. Men at en partisk borgerlig kilde ikke kan finde en borgerlig person der bruger de samme regler, er noget vrøvl.

Hans, mener du helt seriøst at artiklerne ikke er sande?

"Om en S ministers kone bruger de lovlige skatteregler interesserer mig ikke ret meget" men at forskerordningen bruges lovligt interesserer dig til gengæld ret meget!

I min optik burde INGEN af ordningerne eksistere.

Kurt, nu må du tage dig lidt sammen, og læse hvad jeg skriver. Det virker som om at du drejer debatten hele tiden.
Jeg HAR skrevet at forskerordningen burde afskaffes. Underligt at du fokuserer så meget på din kilde ( Berlingske ) der KUN er optaget af at en S ministers kone er under ordningen, hvilket jeg aldrig har benægtet. Men jeg fremhæver det useriøse i, at Berlingske ALDRIG kunne finde på at nævne borgerlige der benytter samme ordning, og en kilde der er partisk burde man slet ikke bruge tid på. Og det gælder ALLE kilder.

Hans, beklager at jeg ikke kender til andre eksempler end det med familien Bødskov. Men det står dig frit for at søge efter andre. Og uanset hvem du finder, vil jeg til enhver tid sige at skattereglerne er forkerte / uanstændige.
God week-end :-)

Hele indkomstskattesystemet er et stor hul, det burde afskaffes, sammen med afgifter + moms og erstattes med en skat på udgifter. Vi vil alle sammen gerne have indtægter, men ikke så gerne udgifter, det gælder os alle sammen, hvad enten vi er private eller en virksomhed.
SKAT bør derfor omdannes til en bank hvor alle virksomheder og private kan have en konto, her under også private banker. Indtægter der kommer ind på din konto i SKAT er skattefrie, du betaler skat når du hæver pengene fra din konto, dog ikke hvis pengene går ind til en anden konto i SKAT, det vil sige at alle transaktioner er skattefrie, så længe de bliver inde i SKAT, kun penge der går ud af systemet vil blive beskattet, i praksis vil det kun være udgifter til narko, våben og andre ulovlige sager, fordi alle også udlændinge vil kunne få en konto i SKAT, som i øvrigt endeligt vil kunne leve op til sit navn.
Udlændinge har det lige som danskere de kan godt lide indtægter og hader udgifter, så SKAT vil erobre verdenshandlen, med mindre andre lande efterligner det danske skattesystem. Der er ingen huller i systemet, det er 100 % retfærdigt og det offentlige kan bruge af systemet, efter dets vedtagne budget fuldstændigt som hidtil.

I taler om forskerordningen, men der findes også en anden skattefidus, den gælder Det internationale skibsregister.
Det blev indført for at danske søfolk kunne beholde deres job. Ordningen indebar at søfolkenes hyre blev nedsat med det beløb de skulle have betalt i skat og de penge beholdt rederne. Sandheden blev en helt anden, de danske søfolk blev alligevel fyret og erstattet med russere, kinesere og især filippinere der skulle have en endnu lavere hyre. I dag sejler der skibe rundt med dansk flag agter og uden en eneste dansker om bord. Er det så ikke på tide at stoppe forkælelsen af rederne ?

Annonce