Podcasts til din mobil

Lyt gratis,

På iPhone: Apple Podcasts

På Android: Podcast Addict

Søg efter Netavisen Pio i app'en og lyt med glæde.

EN MAND SER RØDT: Hvad kan vi lære af sygeplejerskestrejken?

Ved en hastelovgivning vedtog Folketinget for nyligt en fornyelse af sygeplejerskernes overenskomst, og dermed et indgreb i den 10 uger lange konflikt. 

Kritikken mod Dansk Sygeplejeråd (DSR) melder sig nu på fra bl.a. paneldeltager og selvstændig rådgiver Jakob Sand Kirk, der mener, at de ikke har været gode nok til at videreformidle medlemmernes ønsker. 

Men er det ligeså vel de aktivistiske frontløbere i konflikten blandt sygeplejerskerne, der ikke i tilstrækkelig grad har formået at opnå befolkningen og parternes sympati? 

Og hvordan er det overhovedet muligt ikke at opnå ændringer for en gruppe, hvor manglen på arbejdskraft er så stor og fastholdelsen af de erfarne så besværlig? 

I denne udgave af EN MAND SER RØDT skal vi kigge nærmere på, hvad der gik galt for sygeplejerskerne og hvad partnerne kan lære af forløbet? 

I studiet er: 

Sara Hald, Sygeplejerske og fællestillidsrepræsentant suppleant på Rigshospitalet 

Jakob Sand Kirk - Selvstændig rådgiver i organisation udvikling og kommunikation 

Vært: Chefredaktør hos Netavisen Pio, Niels Jespersen