En ny vision for EU

Det vigtige er ikke længere at være i kernen af EU, men at skabe et EU for folket, siger Mette Frederiksen (S)
Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen beskriver i Politiken i dag en ny socialdemokratisk tilgang til EU. For når vi i år fejrer 60-året for den første europæiske traktat, er det med en række seriøse udfordringer foran os – klimaforandringer, arbejdsløshed, terror og øget migration.

Derfor opfordrer Mette Frederiksen til refleksion og en ny tilgang til det europæiske samarbejde:

”(…) den demokratiske legitimitet er udfordret. Ja, vel for mange nærmest ikkeeksisterende. Alle os, der gerne vil Europa det godt, må stoppe op. Og igangsætte betydelige forandringer. Ellers taber vi måske en af de vigtigste politiske institutioner på gulvet.

Netavisen Pio bringer her tre af Mette Frederiksens vigtigste pointer:

 

Råd til velfærd

Der skal være råd til velfærd i EU, fordi velfærd skaber lighed og tryghed. Det kræver, at også virksomheder og de rigeste borgere bidrager til fællesskabet:

”Vi skal derfor øge retfærdigheden ved at sikre, at de enkelte lande ikke konkurrerer hinanden ned i et ræs mod bunden på regulering, skat og afgifter.”

Derfor arbejder Socialdemokratiet for at indføre en europæisk minimumsbeskatning af virksomheder, en beskatning af finansielle transaktioner og en solid indsats imod skattely og –unddragelse.

 

Fælles løsninger på grænseoverskridende problemer

”(…) vi skal føre en politik i Europa, der takler de grænseoverskridende problemer, som intet land kan løse alene. Det handler bl.a. om at bekæmpe kriminalitet og terror.”

Allervigtigst er fællesskabet dog i kampen for klimaet, skriver Mette Frederiksen, og uddyber, at når USA har valgt at udtræde af Paris-aftalen, er det desto vigtigere, at EU går forrest i kampen mod den globale opvarmning.

 

En social protokol i EU

Socialdemokratiet ønsker at intensivere kampen mod social dumping. I dag er den frie bevægelighed i EU med til at presse lønninger og forringe arbejdstagernes rettigheder indenfor visse sektorer.

”Problemet er, at den fri bevægelighed af arbejdskraft, tjenesteydelser, kapital og varer har forrang for alt andet. Det holder ikke i længden, hvis der skal skabes sociale fremskridt.”

Derfor ønsker socialdemokratiet, at man i EU sætter hårdere ind i kampen mod social dumping og Mette Frederiksen åbner op for, at der skal indføres en social protokol i EU. Det skal sikre, at ordentlige forhold på arbejdspladsen vægtes højere end de frie markedskræfter og den fri bevægelighed.

Mette Frederiksens sidste to indsatsområder drejer sig om at få bedre styr på flygtningetilstrømningen i Europa og at arbejde for mere national indflydelse i lovgivningsprocessen.

 

Læs dagens kronik i Politiken her.


placeholder

Annonce