En ordbog til Den Danske Model

Arbejdstager versus arbejdsgiver. Svag versus stærk. Fællesskab versus bourgeoisi. Mange har givetvis svært ved at forstå hvad konflikten går ud på.
Det danske offentlige arbejdsmarked er på krigsstien med sig selv i disse dage i en kamp der snart er lige så gammel som verdenshistorien selv: arbejdstageren versus arbejdsgiveren; den svage mod den stærke; fællesskabet mod det grådige bourgeoisi.

Derfor vil jeg tage dig i hånden, og lede dig gennem en simpel ordbog til Den Danske Model.

Der er mange som ikke forstår konflikten eller hvad den går ud på. Derfor vil jeg tage dig i hånden, og lede dig gennem en simpel ordbog til Den Danske Model.

Den Danske Model
Den unikke model for hvordan det danske arbejdsmarked er opbygget. I Danmark har vi ikke mange love omkring arbejdsmarkedsforhold, men til gengæld har vi fagforeningerne, der samarbejder med arbejdsgiverne om at fastlægge vores arbejdsmarkedsvilkår. Staten har ikke så meget at sige, når det kommer til dine rettigheder på arbejdsmarkedet.

Staten har ikke så meget at sige, når det kommer til dine rettigheder på arbejdsmarkedet.

Overenskomst
Aftalen mellem arbejdsgiverforeningerne og fagforeningerne, om hvordan alle vilkår og rettigheder skal være i en given branche inden for arbejdsmarkedet. F.eks. alle regler vedrørende slagteres løn og arbejdsmiljø (blandt andet kursus i løft og hvem der må bemande pålægsmaskinen).

Fagforening
En forening af mennesker inden for samme branche, der kæmper for bedre arbejdsvilkår. Det smukke ved dem er, at det ikke er dem der kæmper for dig; det er dig der kæmper sammen med de andre medlemmer i foreningen for hinanden. Det er fagforeningen der betaler din løn når du strejker, og dem der hiver din arbejdsgiver i retten, hvis hun/han er ond overfor dig.

Det er fagforeningen der betaler din løn når du strejker, og dem der hiver din arbejdsgiver i retten, hvis hun/han er ond overfor dig.

Gul fagforening
Normalt er gul en spændende og festlig farve, men når det kommer til fagforeninger, så skal du tænke på den som en tilbudsfarve: du får et produkt der minder om originalen, men det er 2. sortering.

Grå fagforening
De fagforeninger der kan alt det, som du håber en fagforening skal gøre: beskytte din rettigheder og være den mur af et fællesskab, der altid vil kæmpe for lønmodtagerens (dine, red.) rettigheder.

Arbejdsgiverforening
Dem der ansætter dig. De er ikke nødvendigvis dårlige mennesker, de vil bare have mest for deres penge. Ligesom når du køber en mega-pack vaskepulver til samme pris som den normale størrelse.

Staten
Traditionelt set finansministeren, men for tiden innovationsminister Sophie Løhde, der kan sidde med ved fag – og arbejdsgiverforeningernes forhandlingsbord. Staten agerer mor, når fag – og arbejdsgiverforeningerne ikke kan enes.

Forhandlingsfællesskabet
Fagforeningerne kan nogle gange godt repræsentere nicheerhverv, og derfor samler de mindre fagforeninger sig under store organisationer som Landsorganisationen (LO) og FTF.

For at alle kan stå stærkest overfor staten og arbejdsgiverne, så har LO, FTF, Akademikerne og en masse andre samlet sig i et kæmpe fællesskab: forhandlingsfællesskabet.

Kort sagt: Et fællesskab af fællesskaber i form af fagforeningerne (der er fællesskaber).

Trepartsforhandlinger
Når fagforeningerne og arbejdsgiverforeningerne sætter sig ned og skal diskutere arbejdsvilkårene for en branche – for eksempel for sygeplejersker. Når de med 99 procent sikkerhed bliver uenige, og så skal staten træde ind og løse konflikten efter bedste evne.

Hvis ingen kan blive enige, så har hver part nogle torturredskaber, som de kan tage i brug.

Hvis ingen kan blive enige, så har hver part nogle torturredskaber, som de kan tage i brug.

Lockout
Arbejdsgivernes og statens redskab.

En lockout er når lønmodtagerne ikke får lov til, at gå på arbejde. Dette bruges som en straf, for hvis du ikke må arbejde, så kan du jo ikke tjene penge, og så sulter du (medmindre at du er medlem af en fagforening, der kan give dig fuld løn under lockout).

Strejke
Lønmodtagernes redskab.

En strejke betyder, at lønmodtagerne stopper med at møde op på arbejde, fordi de synes, at de bliver behandlet uretfærdigt. Hvis der ikke er nogle til at arbejde, så sulter arbejdsgiveren.

En strejke betyder, at lønmodtagerne stopper med at møde op på arbejde

Du modtager ikke løn, men til gengæld giver din fagforening dig penge i stedet, så du ikke behøver at gå fra hus og hjem.

OK18
Overenskomstforhandlingerne anno 2018.

Jeg håber på, at denne korte ordbog har givet dig en lidt bedre forståelse for hvad der foregår her for tiden i den offentlige sektor. Der er mange begreber og betegnelser hvis definition ikke nødvendigvis er åbenlys, og så længe at der ikke undervises, eller blot undervises overfladisk, i Den Danske Model i skolerne, så vil endnu flere give op på vores elskede model og derved på vores stærke fællesskab, der sikrer os retfærdige forhold på arbejdsmarkedet.

Line Høvik Søby er Hovedbestyrelsesmedlem i Danmarks Socialdemokratisk Ungdom.

‘Dagens Pioklumme’ er en fast spalte på netavisen Pio, der udkommer fem gange om ugen med provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg, som sætter dagsorden i arbejderbevægelsen. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Klummen er alene udtryk for forfatterens egen holdning.

 

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Journalistikstuderende ved Roskilde Universitet


placeholder

Annonce