En stærk stat er det bedste for demokratiet

En svag stat er til fare for demokratiet og borgernes tillid til myndighederne.
Det er almindeligt at karakterisere det danske samfund som et ”tillidssamfund”, og at sige, at tillid er noget af det mest dyrebare for samfundet. Det gjorde Mette Frederiksen også i sin åbningstale i Folketinget sidste år.

Tilliden var kommet under pres og var begyndt at slå revner

Der var dengang en journalist, da talte sig frem til, at statsministeren havde nævnte ordet 30 gange. Men hun gjorde det ikke for at få os til at føle os selvtilfredse. Tværtimod var det hendes pointe, at tilliden var kommet under pres og var begyndt at slå revner. Det kunne skyldes grådighed i finanssektoren, skandaler i skattevæsenet, uro ude i verden, klimakrisen, problemer med indvandring og fejlslagen integration, bandekriminalitet og et politi, der måske ikke kom, når man ringede. Men der var også en voksende mangel på tillid til politikerne.

Nu, et halv år efter, står vi så med en krise, som tester betydningen af vores tillid til politikerne i almindelighed og regeringen i særdeleshed. Hvordan går det så?

Danmark topper tillidsmålingerne 

Det er måske vigtigt indledningsvist at forklare, hvad der skal forstås ved tillid. Egentlig skal vi tale om ”social tillid”, for der er nemlig ikke tale om den personlige tillid, som findes i en familie eller mellem venner. Social tillid kommer til udtryk på to måder. For det første som tillid mellem borgerne indbyrdes. For det andet som tillid til staten (og regeringen) og de offentlige institutioner – som f.eks., politiet, domstolene og sundhedsvæsenet, herunder Sundhedsstyrelsen.

I begge former for tillid ligger Danmark i toppen, både i Europa og på verdensplan

I begge former for tillid ligger Danmark i toppen, både i Europa og på verdensplan. Ifølge den europæiske værdiundersøgelse, som bliver foretaget hvert tiende år, svarer 78 procent af alle danskere ja, til, at de i almindelighed stoler på de fleste mennesker, som de ikke kender. Og hvad gælder tilliden til den nationale regering viste den seneste undersøgelse fra EU’s analyseinstitut Eurobarometer – fra efteråret 2018 – at Danmark med 64 procent ligger ”betydeligt over middelniveauet i EU på 42”. Instituttet bemærkede dog, at der var næsten en tredjedel, der ikke havde tillid, og at det især var i yderkanterne af landet, at tilliden var lavest.

Og når dannskerne under coronakrisen bliver spurgt om tilliden til statsministern, regeringen og myndigheder, så vanker der topkarakterer til både Mette Frederiksen, regeringen generelt, direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm og Rigspolitichef Thorkild Fogede.   

Der er først og fremmest tale om en tillid til den måde, det politiske system, altså demokratiet, fungerer på

Man skal i den forbindelse huske på, at den tillid, der bliver mål, ikke kun er udtryk for, om man deler den siddende regerings politiske holdninger. Der er først og fremmest tale om en tillid til den måde, det politiske system, altså demokratiet, fungerer på. Hvis man ønsker at vide mere præcist, hvor det danske demokrati ligger placeret i en international sammenhæng, kan man gå til den seneste måling fra The Economist Intelligence Unit, som viser, at vi ligger på en delt syvendeplads sammen med Canada. Resten af Norden, foruden New Zealand og Irland, ligger lidt højere.

S-regering beskyldes for autoritære tendenser

Der bør ikke herske tvivl om, at høj tillid til staten ikke per definition er et tegn på et sundt og demokratisk samfund.  Det såkaldte Edelman Trust Barometer, som administreres af verdens største private PR-virksomhed, offentliggør hvert år en tillidsskala, som bygger på svar fra landenes økonomiske ”eliter”. I 2018 lå Kina, De Forenede Arabiske Emirater, Indonesien, Indien og Singapore på de højeste pladser. Først på sjettepladsen mødte man de to første vestlige stater, nemlig Holland og Canada, dog uden for den absolutte top. Af uvisse grunde var der ikke nogen nordiske lande med i undersøgelsen.

Det for bestemte samfundsgruppers vedkommende er ligegyldigt, om en stat er demokratisk, så længe dens regeringsmagt er stærk

Det viser, at det for bestemte samfundsgruppers vedkommende er ligegyldigt, om en stat er demokratisk, så længe dens regeringsmagt er stærk. I bunden af skalaen lå derfor heller ikke overraskende lande som Italien, Frankrig og Spanien. Placeringen af Holland og Canada i den næstøverste gruppe, viser dog også, at tillid til staten ikke nødvendigvis indebærer, at den må være autoritær.

Ikke desto mindre kan man i øjeblikket herhjemme møde den påstand, at S-regeringen udviser autoritære tendenser, fordi den agerer effektivt, og fordi statsministeren har valgt at bruge ”jernnæven”. I modsætning til den svenske statsminister, som har holdt sig i baggrunden og aften for første gang nogensinde talte direkte til befolkningen om de tiltag, hans regering nu ikke længere kan tillade sig at gennemføre.

En svag stat er til fare for demokratiet

Borgerlige meningsdannere og politikere – måske i frustration over Frederiksen-regeringens styrke, effektivitet og popularitet – har lige siden valget anklaget S-regeringen for at repræsentere en ny ”autoritær” tendens i nutidens politik. Med de midlertidige indgreb over for de borgerlige frihedsrettigheder, har sådanne beskyldninger fået ny næring. ”Den stærke stat og den stærke leder er tilbage,” konstaterede Berlingskes redaktør Bent Winther således den 16. marts.

Desuden flyder ikke blot Winters egen avis, men også Jyllands-Posten, i disse dage over med læserindlæg, som påstår, at regeringens indgreb er unødvendige. At regeringen og medierne ”overreagerer”. Og at folk, der forsvarer regeringens og Sundhedsstyrelsens strategi, eller som appellerer til borgerne om at udvise tillid, i virkeligheden ønsker at forhindre en fri og åben debat. At regeringen med andre ord undergraver demokratiet. Her er det dog værd at bemærke, at den samme anklage ikke kommer fra hverken oppositionen eller støttepartierne.

En svag stat er derfor til fare for demokratiet og borgernes tillid til myndighederne

Men selv om der naturligvis skal foregå en offentlig debat om den politik, der bliver ført – også under en nødstilstand som den nuværende – så er der ikke noget, der tilsiger, at en demokratisk valgt regering bør være svag. Snarere er stærk regeringsudøvelse på et demokratisk og forfatningsmæssigt legitimt grundlag det bedste forsvar imod tyranni og de sandt autoritære tendenser, vi i øjeblikket ser i Europa. En svag stat er derfor til fare for demokratiet og borgernes tillid til myndighederne.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Michael Böss er historiker, samfundsforsker, forfatter og debattør. Han er dr.phil. og lektor emeritus ved Aarhus Universitet med forskningsspeciale i national identitetshistorie, nationalisme samt irsk og canadisk historie.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

En skam Stephanie Lose dukker op på flere og flere "pressemøder". Gab gab gab.Tror mange så rigeligt kan undvære hende. "Pressemøderne" virker mere og mere "bedøvende".En "sløvende" gang selvpromovering fra sorte jakkesæt. Et antal fagfolk der agerer bedemandsagtigt i håb om at virke "overbevisende". Det er ikke svært at se om bag ordene.Hvor for mange spørgsmål står tilbage, ligger HALVT besvaret,eller reelt set slet ikke besvaret.Dagens bulletin lyder...."DANMARK HAR NU 32 COVID 19 DØDE PERSONER". …eller man kunne måske også bare sige... "Her går det godt fru kammerherreinde..her går det godt " Disse "pressemøder" er ved at ligne en "parodi" på sig selv. Ude i samfundet har man hjemmeplejepersonale der skal ud til ældre og øvrige svage borgere...Dette plejepersonale TESTER man ikke. For TEST ligner et "FYORD". Og plejepersonalet rundt i landet, skal ligesom SELV erfare sig til om de er syge eller ikke syge. AK AK AK kan de DET ? Kan nogen SELV finde ud af om de er smittet med en forkølelse,en almindelig influenza eller noget langt FARLIGERE nemlig COVID 19 ??? Og HVAD med INKUBATIONSTIDEN der for Covid 19 kan være op til 14 dage ? Det vil sige at en person fra hjemmeplejen/plejehjemspersonale/Sundhedspesonale, reelt set vil kunne gå rundt som værende tilsyneladene RASK...MEN konkret være SYG. Er der nogen som helst TRYGHED i det ? For en ældre kone der f.e.x. er afhængig af daglig hjælp fra en af ovennævnte ? Eller for den udviklingshæmmede der bor i eget hjem ? Eller for en person der netop er hjemvendt fra hospitalet efter en operation ? O.S. V HVEM tænker over at CORONASMITTE fra en person der hoster,eller nyser kan være tilstede,overleve i et RUM i op til 3 timer ? Og hvordan holder plejepersonale f.e.x såkaldt "afstand" til en person der f.e.x skal have støttestrømper på ? HVEM besvarer disse RELEVANTE spørgsmål,og kan de overhovedet besvares med andet end et nyt spørgsmål, til hvor EFFEKTIV det hele er,når det gælder om at BEGRÆNSE smitten med COVID 19 ? COVID 19 der breder sig mere og mere herhjemme og udenfor landets grænser.

Nu kan JYLLAND snart glæde sig til at få besøg fra Sjælland,når flokken af smittede fra landets "epicenter" KØBENHAVN og omegn, drager på påskeferie ved VESTKYSTEN. Så redder Sol og Strand tegnebogen gennem Sjællænderne, der nu kan befolke sommerhusene som tyskerne normalt ellers plejer at leje.Så kan jyderne bagefter fylde godt op i talrækken,mellem smittede,intensivindlagte,og døde.Og fra Tønder til Skagen kan man melde om at der ikke er kapacitet nok i jydernes Sundhedsberedskab til at klare det af syge højt belastede system,hvor man midt i kaos mangler mundmasker,visir,og dragter til at beskytte sundhedspersonalet mod COVIDSMITTEN. Mette Frederiksen burde sørge for i god tid INDEN påske at lukke NED for at et sådant scenarie vil kunne opstå. Det kunne gøres LET ved at lukke STOREBÆLTSBROEN og LILLEBÆLTSBROERNE således at KUN livsvigtig transport kunne køre over. Andet vil være en fuldkommen letsindig satsning. HVIS regeringen altså påtænker at CORONASMITTEN skal begrænses.
For det kan vel ikke være sandt, som man i øvrigt kan erfare,at nogen mener at ALLE i DANMARK SKAL smittes. For at kunne opnå immunitet.At mene noget sådant er lig med MORD. En sådan mening vil koste MASSER af menneskeliv. Idet MASSER af borgere på ingen måde vil kunne tåle at blive smittet. De "gode intentioner" flyder mere og mere. De begynder at opløse sig selv. HVEM skal "gå planken ud" ???? Sidde derhjemme i dyb ANGST for deres liv. Hver eneste dag RAMT af en rædsel mere grusom end nogen minister overhovedet vil kunne forestille sig.

Annonce