Endnu en vaccine mod covid-19 på vej mod Danmark og Jes Dorph færdig som TV-vært

Netavisen Pio samler de væsentligste historier fra dansk politik, fagbevægelsen og verdens gang
Onsdag blev dagen hvor alt tyder på, at tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg stilles for en rigsret. Det har Netavisen Pio skrevet flere artikler om.

Men onsdag blev også dagen hvor endnu en vaccine mod covid-19 er på vej mod Danmark. Det er også dagen, hvor det kommer frem at erhvervsminister Simon Kollerup tilbage i december blev ramt af sygdom.

Dermed velkommen til dagens Aktuelt.

 

Endnu en vaccine mod covid-19 er på vej til Danmark

EU-Kommissionen har godkendt vaccinen fra vaccineproducenten Moderna på baggrund af en indstilling fra Det Europæiske Lægemiddelagentur EMA, som har vurderet, at dokumentationen for vaccinens kvalitet, sikkerhed og effekt er tilstrækkelig til, at vaccinens evne til at modvirke COVID-19 opvejer mulige risici i form af bivirkninger.

Det skriver Sundheds-og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

”Endnu en vaccine mod COVID-19 er netop godkendt. Det betyder, at vores vigtigste våben i kampen mod virussen nu bliver stærkere. Med aftalen med Moderna er vi sikret vacciner til 3 millioner danskere. De allermest sårbare borgere på vores plejehjem vil allerede inden ugens udgang være tilbudt deres første vaccination, og det samme gælder mange af frontmedarbejderne i sundhedsvæsenet, som er særligt udsatte for smitte. Nu gælder det gruppen af mennesker i særlig risiko over 65 år, som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp,” siger Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke.

EMA’s ekspertgruppe har siden midten af november gennemgået Modernas omfattende dokumentationsmateriale, der redegør for vaccinens effekt og bivirkninger.

Dokumentationen stammer bl.a. fra kliniske forsøg, hvor omkring 30.000 forsøgspersoner har været delt i to grupper. Den ene halvdel modtog vaccinen, mens den anden halvdel fik placebo.

Forsøgene viste en reduktion på 94 procent i antallet af COVID-19 tilfælde i den gruppe, der fik den rigtige vaccine, sammenlignet med placebogruppen. I alt fik 11 ud af 14.134 forsøgspersoner i vaccinegruppen COVID-19 symptomer, mens 185 forsøgspersoner ud af 14.073 i placebogruppen fik symptomer.

Studiet viste også 91 procents effektivitet for forsøgspersoner med risiko for at udvikle alvorlige COVID-19 symptomer, herunder lungepatienter, hjertepatienter og personer med svær overvægt, leversygdomme, diabetes eller HIV.

Som ved alle andre vacciner er der i forbindelse med Modernas forsøg registreret milde, forbigående bivirkninger. De er tegn på, at vaccinen virker, idet immunsystemet reagerer på, at vaccinen kommer ind i kroppen. Forsøgspersonerne meldte typisk om forbigående reaktioner som eksempelvis smerter eller hævelse ved injektionsstedet, træthed, hovedpine og feber.

Eftersom der i sjældne tilfælde kan forekomme allergiske reaktioner, når man bliver vaccineret, skal vacciner altid gives under overvågning af relevant personale.

En betinget markedsføringstilladelse gives for et år ad gangen og kan forlænges årligt. Tilladelsen indebærer, at vaccineproducenten løbende skal forsyne EMA med data om effekt og bivirkninger. Når myndighederne har fået al den aftalte dokumentation, kan den betingede godkendelse ændres til en normal godkendelse.

Ud over vaccinen fra Moderna og vaccinen fra Pfizer/BioNTech, som blev taget i brug i Danmark den 27. december 2020, har Danmark tiltrådt forhåndsaftaler med fire andre vaccineproducenter.


 

Erhvervsminister ramt af sygdom i december

I en periode i begyndelsen af december var erhvervsminister Simon Kollerup (S), der har spillet en central rolle i den økonomiske håndtering af coronakrisen, fraværende fra det politiske liv.

Nu oplyser Erhvervsministeriet over for Berlingske, at Simon Kollerup blev ramt af sygdom før jul, og at han fortsat døjer med følgevirkningerne af sygdommen. Det betyder, at han på sin læges opfordring ikke er tilbage på fuld kraft endnu.

“Erhvervsministeren blev før jul ramt af sygdom, som det desværre viste sig at tage længere tid at få bugt med end først ventet,” skriver ministeriet i et skriftligt svar.

Erhvervsministeriet oplyser ikke, hvad Simon Kollerup fejler.

Ministerens sygdomsforløb betyder, at han har måttet aflyse aftaler, ligesom finansministeren har overtaget de hektiske forhandlinger om erstatning til minkavlerne.

Fungerende finansminister er i øjeblikket skatteminister Morten Bødskov (S), da Nicolai Wammen pt. er på barselsorlov.

Læs mere her.


 

Jes Dorph færdig som vært på TV 2

TV-værten Jes Dorph-Petersen skal ikke længere være vært på programmet 'Go' aften Live', der produceres af Nordisk Film TV for TV 2.

Jes Dorph er blevet afskediget efter en intern undersøgelse om seksuelt krænkende adfærd på TV 2.

TV 2 igangsatte en intern advokatundersøgelse i efteråret 2020, efter #MeToo-debatten for alvor blussede op herhjemme, da tv-værten Sofie Linde til 'Zulu Comedy Galla' fortalte om en oplevelse, hun havde haft til en DR-julefrokost for 12 år siden.

Til julefrokosten var hun angiveligt blevet afkrævet et blowjob af en "stor tv-kanon", der truede med at ødelægge hendes karriere, hvis hun afslog.

Derefter blev fokus rettet mod blandt andet TV 2, fordiseks kvindelige TV 2-ansatteskrev et åbent støttebrev til Sofie Linde om, at de også har oplevet krænkende adfærd i mediebranchen. Brevet blev underskrevet af over 1000 kvinder fra branchen.

Iopslag på Facebook tirsdag aften kritiserer Jes Dorph TV 2 for håndteringen af sagen, som han ikke mener, har været fair.

“Sagsforløbet og konklusionen ryster og skuffer mig voldsomt. Jeg har siden midten af november været igennem en uværdig, ensidig og uretfærdig proces, hvor TV 2 og advokatfirmaet bag undersøgelsen efter min opfattelse fra starten har betragtet mig som skyldig og derfor dømt mig på forhånd.”

Han skriver også, at der er tale om to sager fra henholdsvis 2001 og 2003, og at han derfor havde svært ved at huske de konkrete sager, da han blev konfronteret med dem.

“Undersøgelsens advokat lægger blandt andet til grund i sin afgørelse, at jeg ikke kan huske de to episoder i detaljer og antyder dermed, at jeg lyver eller skjuler noget. Det er forkert.”

Desuden er der ifølge ham helt centrale dele af anklagerne, som han ikke kan genkende:

“Selvom vidner har støttet min forklaring har advokatfirmaet og TV 2 alene valgt at lægge anmeldernes version til grund for deres afgørelse. Versioner jeg fik forelagt første gang under den eneste afhøring, jeg deltog i, og som jeg derfor ikke fik mulighed for at forberede mig på, står der i opslaget.

placeholder

 

I en mail til TV2.dk skriver TV 2s programdirektør Lotte Lindegaard:

“Vi kan ikke udtale os i detaljer om Jes Dorph-sagen, fordi der – blandt andet som følge af GDPR – er et hensyn til de kvinder, der i fortrolighed har delt deres historier med advokatfirmaet og TV 2. #MeToo handler om, at der er ofre, og der er ingen vindere i disse sager. Det gør ondt, når der er fokus på #MeToo – både på dem, det er gået ud over, og på dem, der bliver anklaget for krænkelser.”

TV 2 hyrede advokatfirmaet Norrbom Vinding til at behandle alle henvendelser fra nuværende og tidligere medarbejdere på TV 2 for at "få tilrettelagt en fuldstændig professionel proces”.

I det omfang henvendelsen er blevet anset for at vedrøre en mulig krænkende handling, har advokatfirmaet bistået TV 2 med den videre håndtering.

“Vores fokus på TV 2 er at skabe en tryg arbejdsplads uden krænkelser. Derfor accepterer vi heller ikke krænkelser, og krænkelser er uforenelige med at bestride en position, hvor man er et billede på TV 2s værdier. I den situation er vores opgave at trække en streg og drage en konsekvens, uanset hvornår de er foregået.”

Jes Dorph er kendt som vært på en lang række TV 2-programmer og startede på tv-stationen i 1989.

Fra 1991 til 2011 var han vært på TV 2 Nyhederne, ligesom han også har været vært på 'Hvem vil være millionær'. I 2015 startede han som vært på 'Go' aften Danmark', der senere skiftede navn til 'Go' aften Live'.

Også vært på TV2 News, Jens Gaardbo, fratrådte sin stilling som studievært i december sidste år på grund af den interne TV2-advokatundersøgelse.

Læs mere her.

 

Kommunaldirektør i Fredericia fritaget for tjeneste

Kommunaldirektøren i Fredericia, Annemarie Zacho-Broe, er blevet fritaget for tjeneste og sendt hjem med øjeblikkelig virkning.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Fredericia Kommune.

Ekstra Bladet har gennem længere tid sat fokus på nu fratrådte borgmester Jacob Bjerregaard (S) og forhold i Fredericia Kommune.

Jacob Bjerregaard (S) meddelte pludselig i december sin afgang. Dagen efter skrev Ekstra Bladet, at han havde fået særbehandling, da han og hustruen købte en særligt attraktiv byggegrund af kommunen.

Af pressemeddelelsen fremgår det, at økonomiudvalget 5. januar har 'fundet det nødvendigt at fritage kommunaldirektøren for tjeneste indtil videre':

“I forlængelse af en orientering om en advokatundersøgelse, som Økonomiudvalget satte i gang før jul, har udvalget fundet det hensigtsmæssigt at fritage kommunaldirektøren for tjeneste indtil videre,” hedder der i pressemeddelelsen, som fortsætter:

”Vi afventer p.t. yderligere oplysninger i sagen, inden vi træffer en beslutning om næste skridt. Koncerndirektør for Børn- og Unge, Camilla Nowak Kirkedal, har sagt ja til at være fungerende kommunaldirektør indtil videre”, siger borgmester Steen Wrist på vegne af Økonomiudvalget.

“Da der er tale om en igangværende advokatundersøgelse og en personalesag, har Fredericia Kommune ikke yderligere kommentarer til sagen,” hedder det i pressemeddelelsen.

Læs mere her.

Nyhedsoverblikket Aktuelt skrives på skift eller i fællesskab af redaktionen på Netavisen Pio.

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Jamen så må Jes Dorph få sin fagforening til at anlægge sag mod TV2 for uretmæssig fyring. Som den er refereret ovenfor lugter sagen af heksebrænding, og fordi der i andre medier har været skrevet, at sagen er behandlet af et stort advokatfirma, (unavngivet), der er vant til at behandle disse sager, er det jo ingen garanti for, at den er behandlet ordentligt. Det er jo i øvrigt meget tyndt, det, der refereres i medierne. Hvor er graverjournalisterne blevet af?

Annonce