Enhedslistens skolepolitik svigter de svageste

Endelig er lærerkonflikten slut. De kommende uger vil vise om det også bliver slutningen på Enhedslistens prioritering af snævre særinteresser, på bekostning af de svageste børn.
Regeringens udspil til en folkeskolereform handler om er, at give folkeskolen et ordenligt skud pædagogik, ikke mere ”røv til stol-undervisning”.

Folkeskolereformen skal hæve det faglige niveau hos eleverne ved at give undervisningen et pædagogisk løft.

Regeringens udspil til en folkeskolereform handler om, at give folkeskolen et ordenligt skud pædagogik, ikke mere ”røv til stol-undervisning”. Folkeskolereformen er et svar på tidens helt store udfordring, nemlig at give folkeskolens lærere tid og ikke mindst kompetencer til også at rumme de svageste elever.

En af de vigtigste grunde til at det er nødvendigt med en reform er uden tvivl det sørgelige faktum at ca. hver 6. elev stadig forlader folkeskolen uden at kunne læse, skrive og regne på tilstrækkeligt niveau til at afslutte 9. klasse. Uligheden grundlægges i skolesystemet og de unge, der ikke får de fornødne kvalifikationer med, står i en perspektivløs situation uden håb for fremtiden. Kan verdens bedste samfund virkelig være dette bekendt? Kan partier og politikere der påstår at de kæmper for muligheder for alle mennesker uanset social baggrund, se til uden at handle?

De borgerlige partier er splittede, og langt hen af vejen i konflikt med deres egne støtter. DI kalder reformen ”…det mest positive for folkeskolen i mange år”. Liberal Alliance og Konservative er imod, ikke fordi de bekymrer sig om børn læring, men fordi de har overbevist sig selv om at børn er mere ”frie” når de går i SFO end når de er i skole.

Dansk Folkeparti er også modstandere, men det skyldes nok snarere at partiet jo er på sin helt egen planet, hvad angår skolepolitik. Husker I f.eks. disse fem skolepolitiske perler fra DF? Venstre har tidligere selv fremlagt planer om en helhedsskole og partiet bakker fortsat op om planerne. På trods af den intakte opbakning forsøger V at score nemme point ved hjælp af et par spin-trick og symbolske udmeldinger.

Uforståelig modstand fra Enhedslisten
At borgerlige partier kan være i mod reformen er til at forstå. Det der er fuldstændig uforståeligt er hvordan Enhedslisten kan være modstandere.

Partiet forsømmer ingen lejlighed til at fremhæve hvor meget de vil gøre for at bekæmpe ulighed og social slagside. Deres højstemte retorik til trods er Enhedslisten en af de mest energiske modstandere af skolereformen.

Partiet forsømmer ingen lejlighed til at fremhæve hvor meget de vil gøre for at bekæmpe ulighed og social slagside. Deres højstemte retorik til trods er Enhedslisten en af de mest energiske modstandere af skolereformen. For første gang i mange år lægges der op til en reform af grundskolen, der vil komme børn af 3Fere og andre uden lang uddannelse til gavn. Alligevel vælger Enhedslisten den systembevarende vej.

Forklaringen ligger formentlig i, at Enhedslisten ser snittet til at udnytte den utilfredshed forandring altid fører med sig. Det er nemmere at være trodsig og sige nej, end at tage ansvar. Derfor er deres automatreaktion at gå i forsvarsposition for de bestående særinteresser, uden hensyn til hvem der betaler priser. Når Johanne påstår, at reformudspillet var en smædekampagne mod folkeskolen, handler det ikke om børnenes interesser, men derimod Lærerforeningens.

Vi må håbe at afslutningen af konflikten, vil få Enhedslisten til at indse at det er vigtigere ting at kæmpe for, end visse interessegrupper i den offentlige sektor, først og fremmest et effektivt brud med den negative sociale arv.


Kommentarer fra Facebook