Enighed i EU: Danske dagpenge til udlændinge efter kun én måneds arbejde

EU landede tirsdag en trepartsaftale, som baner vejen for at udlændinge kan modtage dagpenge efter kun én måned i Danmark
Fremover vil borgere fra de øvrige 27 EU-lande kunne se frem til at få dagpenge her i landet efter kun en måneds arbejde i Danmark.

Nye EU-regler rykkede tirsdag et stort skridt nærmere. En aftale mellem EU-Kommissionen, Ministerrådet og EU-Parlamentet sænker perioden, man skal arbejde her i landet for at få adgang til det danske dagpengesystem fra tre til kun én måned.

For at få dagpenge skal man også have opfyldt de danske optjeningskrav i sit hjemland. Det betyder, at man skal have arbejdet, hvad der svarer til ét år på fuld tid, før turen går til Danmark.

De nye regler gør det også muligt at tage sine dagpenge med til udlandet i seks måneder - i stedet for de nuværende tre måneder.

3F: Nødbremse nødvendig

Eva Obdrup, forretningsfører i 3F’s a-kasse, er dybt skuffet over den nye aftale:

Vi er bekymrede for, at aftalen kan true det danske dagpengesystem

”Vi er bekymrede for, at aftalen kan true det danske dagpengesystem og åbne en ny dør til social dumping. Vi frygter, at spekulanter vil hente underbetalt arbejdskraft til landet i en måned under løfter om seks måneders efterfølgende forsørgelse på høje danske dagpenge i hjemlandet," siger Eva Obdrup, til Fagbladet 3F.

Hun opfordrer derfor regeringen til at overveje at bruge en nødbremse i EU-traktaten (artikel 48). Det er en mulighed, de enkelte lande har for at få EU til at genoverveje lovgivning, som griber meget omfattende ind i et EU-lands velfærdsydelser.

Danmark som slaraffenland

Hos Danske A-kasser er man også dybt bekymret over den nye situation.

Formand for Danske A-kasser, Torben Poulsen, peger på, at pengene er ti gange så meget værd i Bulgarien som i Danmark. Så hvis en bulgarer vælger at tage sine danske dagpenge med til hjemlandet, så har vedkommende et beløb, der er betydeligt højere end det, som han eller hun ville have fået udbetalt i dagpenge i Bulgarien.

"Og man skal da ikke have meget fantasi for at se, at de nye regler på det her område kan ses som et slaraffenland for nogle personer. Jeg er virkelig bekymret for, at det her kan sætte vores dagpengesystem yderligere under pres," siger Torben Poulsen ifølge en pressemeddelelse.

Minister ærgrer sig også

Også beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) ærgrer sig:

Det er en meget trist dag for Danmark og en trist dag for EU

”Det er en meget trist dag for Danmark og en trist dag for EU. Jeg er langt fra tilfreds med det, der er opnået foreløbig enighed om. Derfor har Danmark stemt imod linjen i Rådet, og jeg er trods nederlaget glad for, at vi har taget kampen op sammen med blandt andre Tyskland og Holland,” siger Troels Lund Poulsen ifølge en pressemeddelelse.

”Der er ikke mange EU-borgere, som i dag bruger mulighederne for at sammenlægge a-kasseperioder i hjemlandet til at få dagpenge i Danmark. Det ændrer ikke på, at vi kommer til at følge udviklingen tæt og vil være klar til at skærpe kontrollen, hvis der er tegn på misbrug, når EU-borgere fremover hurtigere kan få dagpenge,” lyder det fra beskæftigelsesministeren.

Aftalen skal nu godkendes i EU-Parlamentet, EU-Kommissionen og Ministerrådet, før den kan blive en realitet.

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


Kommentarer fra Facebook

Kommentarer

Ud af EU i en fart.Det kan ikke gå hurtigt nok. EU dette "alfadersystem".En "overhovedinstans" med "løftet pegefinger og pegepind".Overvågning fra ende til anden. Der er ingen frihed og ingen selvstændighed tilbage under EU. Lad os være DANMARK. "DANMARK for folket". Vi har ikke brug for EU. Vi klarede os fint før EF og EU blev opfundet.

Annonce