Enigt Folketing skærper indsatsen mod social dumping betydeligt

Alle partier bag vedtagelse, der skærper den officielle danske holdning til social dumping på chauffør-området: ”En god dag for chaufførerne,” siger Enhedslistens Henning Hyllested
Foto: Fagbladet 3F
Et flertal uden om regeringen bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og SF fik onsdag alle Folketingets partiet samlet omkring en vedtagelse, der i betydelig grad skærper den officielle danske holdning til og indsats mod social dumping på transportområdet.

”Vedtagelsen skærper i betydelig grad den officielle danske holdning til og kontrollen med social dumping på transportområdet. Rigtig fint at alle partier – inklusive regeringspartierne - bakker op. Det er en rigtig god dag for chaufførerne,” siger initiativtageren til hasteforespørgslen, Enhedslistens beskæftigelses- og transportordfører, Henning Hyllested, til Netavisen Pio.

Det er en rigtig god dag for chaufførerne

Han understreger, at hasteforespørgslen skyldes ”de rædselsfulde og aldeles uacceptable slum-lejre for chauffører fra Filippinerne” som er blevet afsløret i Padborg ved den dansk-tyske grænse.

Øget kontrol med social dumping

Det hedder i vedtagelsen, at regeringen i EU-forhandlinger skal ”lægge afgørende vægt på danske løn- og arbejdsforhold ifm. tredjelandskørsel til, samt cabotage- og kombitransporter i Danmark. Målet er styret, ikke fri bevægelighed!”

Det slås også fast i vedtagelsen, at regeringen skal sikre:
  1. Øget kontrol på veje, rastepladser, i terminal- og havneområder.
  2. Kontrol af ulovlige chauffør-ugehvil.
  3. Håndhævelse af EU’s udstationeringsregler for chauffører.

”Vi glæder os over, at alle partier nu er enige om, at der skal ”lægges afgørende vægt” på at kørsel i Danmark sker på danske løn- og arbejdsvilkår. Og også at alle partier nu er enige om, at der bliver en øget kontrol af, om der foregår omgåelse af reglerne,” siger Hyllested.

Fair bevægelighed

Socialdemokratiets transportordfører, Rasmus Prehn, er meget tilfreds med, at regeringen ”valgte at bøje af og støtte op om” flertallets forslag til vedtagelse:

Med vedtagelsen skal regeringen lægge sig i selen

”Vedtagelsen betyder, at vi skal have langt mere kontrol på vejgodstransport-området. Det gælder både cabotagekørsel og kombitransporter. Der skal ske en øget kontrol af om EU’s udstationeringsdirektiv overholdes. Med vedtagelsen skal regeringen lægge sig i selen, sådan at vi i stedet for en fuldstændig fri bevægelighed snarere får en fair bevægelighed,” siger Prehn til Netavisen Pio.

Rasmus Prehn håber, at det med fælles fodslag i Folketinget fremover er helt slut med slum-lejre for chauffører:

”Med denne vedtagelse skulle det gerne være sådan, at vi får sat en absolut stopper for slum-lejre, grotesk social dumping og underminering af danske løn- og arbejdsvilkår. Det skal ikke være sådan at chauffør-jobs skal være sekundære jobs, hvor man spises af med bund-løn og slum-agtige vilkår,” understreger Prehn.

Glæde hos 3F

Formanden for 3F’s transportgruppe, Jan Villadsen, glæder sig også over den skærpede kurs over for social dumping:

Jeg er stolt af de 26 filippinere

”Jeg er stolt af de 26 filippinere, der har turde stille sig frem og blotte sig, så der kan blive gjort noget for alle chauffører i denne branche. Det er deres fortjeneste. De har kæmpet en kamp for, at de her problemer er kommet for offentligheden, og det bærer nu frugt,” siger han til Fagbladet 3F.

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


Kommentarer fra Facebook