Enigt LO vil undersøge fusion med FTF

En enig LO-kongres gav i dag sit samtykke til, at muligheden for en fusion med FTF undersøges nærmere de næste år. Samtidig skal samarbejdet inden for de uddannelsespolitiske område styrkes. En egentlig fusion ligger dog flere år ude i fremtiden.
Skal tømreren, smeden og elektrikeren fremover være i hovedorganisation med sygeplejersken, folkeskolelæreren og pædagogen? Det kan i hvert fald blive tilfældet, hvis planerne om en fusion mellem Danmarks to største hovedorganisationer, LO og FTF, bliver til virkelighed.

Et første skridt på vej mod en mulig fusion blev taget i dag, da LO’s kongres gav enstemmig opbakning til en resolution, der giver LO’s hovedbestyrelse mandat til over de næste to år kan videreudvikle samarbejdet med FTF og sikre en ”afklaring af grundlaget for en eventuel ny hovedorganisation”.

Med beslutningen skal der nedsættes en politisk styregruppe med repræsentanter fra både LO og FTF, som over de næste to år blandt andet skal finde frem til et navn, fagpolitisk grundlang, politiske indsatsområder samt organisationsstruktur, vedtægter og økonomi for en ny hovedorganisation.

Ny hovedorganisation kan sikre flere muskler
Den afgørende formand, Harald Børsting, begrundede på kongressen først og fremmest beslutningen med, at LO tabt medlemmer, og dermed også ressourcer. Det betyder, at organisationen ikke længere har de muskler, den tidligere havde, til at præge den offentlige debat. Derfor kan de to organisationer få mere ud af at samle ressourcerne, mener tilhængerne.

Børsting advarede også imod, at alternativet til en fusion kan være en stigende opsplitning, hvor privatansatte organiseres i LO, mens de offentligt ansatte organiseres i FTF. Og en sådan opsplitning vil være en ”historisk fejl”, mener Børsting.

Det er ingen hemmelighed, at der har været uenighed mellem LO-forbundene om tempoet i fusionsplanerne. Særligt HK og FOA, to forbund der har mange offentligt ansatte, har længe ønsket at gå endnu længere i retning af en fusion med det offentligt dominerede FTF. Omvendt har LO’s største fagforbund, 3F, længe været skeptiske over for en fusion. I september blev der dog opnået enighed mellem LO-forbundene om, at muligheden nu skal undersøges nærmere.

LO og FTF skal styrke samarbejdet om uddannelse
Kongressen gav også opbakning til, at LO og FTF over de næste to år videreudvikler det såkaldte strategiske samarbejde inden for det uddannelsespolitiske område. Det forstærkede samarbejde skal ikke kun styrke de to organisationers stemme i den uddannelsespolitiske debat, men også give et første tegn på, om der er basis for et mere forpligtigende samarbejde mellem de to organisationer.

Som LO-formand Harald Børsting fremhævede, så har LO og FTF gennem de seneste år haft et tæt samarbejde. De to organisationer lancerede for et par år siden en fælles kampagne om vigtigheden af at vær medlem af en overenskomstbærende fagforening, den såkaldte OK-kampagne.

Også op til Folketingsvalget kørte de to og i forbindelse med folketingsvalget lancerede de den fælles kampagne ”Skaber Værdi”, der satte fokus på blandt andet arbejdsmiljø og efteruddannelse. Senest har de to hovedorganisationer dannet tæt parløb i forbindelse med arbejdet i dagpengekommissionen.

Sammenlægning kræver to tredjedeles flertal
Umiddelbart efter vedtagelsen, kvittereder FTF-formand Bente Sorgenfrey for beslutningen. Om tre uger holder FTF kongres, og her vil Sorgenfrey arbejde på en lignende beslutning. Dermed kan der nedsættes en fælles styregruppe, som kan arbejde videre med konkrete planer for en sammenlægning.

Hvis styregruppen anbefaler en sammenlægning, vil den herefter skulle godkendes på LO’s kongres. Hidtil har LO ikke haft noget procedure for sammenlægninger, men kongressen har netop vedtaget en lovændring, som betyder, at det i givet fald vil kræve 2/3 flertal blandt de delegerede at vedtage en sammenlægning.


placeholder

Annonce