Er dagpengeproblemet stadig løgn, Støjberg?

Daværende beskæftigelsesminister Inger Støjberg kaldte i 2011 advarsel om at 20.000 ville falde uden for dagpenge for løgnagtig. Hun tog fejl, men nægter at indrømme det og gøre fejlen god igen.
Af Christian Severin Larsen og David Troels Garby

Indtil videre har vi ikke set, hverken Inger Støjberg eller Lars Løkke Rasmussen erkende, at de ikke blot tog fejl, men selv fremlagde stærkt manipulerede tal, der tegnede et skønmaleri af dagpengereformen.

I går kunne Finansministeriet og Beskæftigelsesministeriet meddele, at langt flere dagpengemodtagere end hidtil antaget er udfaldstruede. I et nyt notat skønnes det, at mellem 17.000-23.000 danskere ryger ud af dagpengesystemet i første halvår 2013.

Dette er næsten en fordobling i forhold til de tidligere prognoser, der har forudsagt, at mellem 7000-12.000 personer ville ryge ud af dagpengesystemet i første halvår 2013.

Problemet skyldes den dagpengereform, som Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og De Radikale vedtog i 2010, hvor dagpengeperioden blev forkortet fra fire til to år. Mange dagpengemodtagere, der i forvejen er gået fra en månedsløn på 30.000 til en dagpengesats på 16.000 før skat, vil nu i mange tilfælde helt miste et indtægtsgrundlag. Dette skyldes, at de ikke har ret til kontanthjælp og vil i mange tilfælde betyde, at de må gå fra hus og hjem.

Tilbage i 2011 forudså fagbevægelsen, at VK-regeringens dagpengereform ville betyde, at op mod 20.000 ledige risikerede at miste dagpengene, hvis man holdt fast i at halvere dagpengeperioden. Disse tal kaldte daværende beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) vildt overdrevne og hun fastholdt, at maksimalt 2.000 - 4.000 dagpengemodtagere om året ville blive berørt af forringelserne: ”Jeg kan sagtens forstå, at Dansk Metals medlemmer giver udtryk for usikkerhed, når man tænker på den løgnagtige kampagne fagbevægelsen har ført mod dagpengereformen det seneste år. De tal, som LO og andre har fremlagt om dagpengereformens konsekvenser, er bevidst manipulerende med det formål at jage en skræk i livet på folk. Det er noget af det mest kyniske, jeg har set i min tid i politik”.

Støjbergs udtalelser ligger fint i tråd med Venstres generelle taktik om at benægte virkeligheden. I maj 2010 påstod Lars Løkke Rasmussen (V), at dagpengeforringelserne først ville kunne mærkes i 2012 og 2013, men at dette ikke ville være et problem: ”Effekten viser sig altså på det tidspunkt, hvor vi er totalt fri af krisen”, sagde han dengang på sit tirsdagspressemøde.

Venstre har enten stemt imod eller ligefrem undladt at stemme, når regeringen har forsøgt at afbøde nogle af de værste konsekvenser af den dagpengereform, som partiet selv indgik. Inger Støjbergs kroniske resistens overfor velunderbyggede argumenter rammer desværre først og fremmest de op imod 23.000 familier, der nu bliver kastet ud i uvished og økonomiske problemer.

Virkeligheden har som bekendt været en anden.

Nu hvor reformen faktisk er trådt i kraft, viser Beskæftigelsesministeriets nye vurdering, at op mod 23.000 vil miste retten til dagpenge. Altså op til 3000 flere mennesker end Fagbevægelsen i sin tid anslog som worst case scenario og fem-ti gange så meget, som den daværende beskæftigelsesminister påstod.

Men indtil videre har vi ikke set, hverken Inger Støjberg eller Lars Løkke Rasmussen erkende, at de ikke blot tog fejl, men selv fremlagde stærkt manipulerede tal, der tegnede et skønmaleri af dagpengereformen.

Så i stedet for at journalisterne jagter Mette Frederiksen hele dagen, kunne de passende rette de kritiske spørgsmål til Lars Løkke og Inger Støjberg. Mener de stadig, at prognoserne for, hvor mange der mister dagpengene, er ”bevidst manipulerede”? Skyldes den utryghed, som de udfaldstruede dagpengemodtagerne føler, stadig fagbevægelsens ”løgnagtige kampagne”? Og på hvilken måde mener de, at Danmark er ude af krisen?

Én ting er, at den daværende VK-regering vedtager nogle besparelser, som først træder i kraft på den anden side af et valg, hvormed problemet med arbejdsløshed behændigt fedtes af på en anden regering. En anden ting er, at Venstre konsekvent nægter, at tage ansvaret for deres egen politik. Men noget helt tredje og langt værre er, at Venstre nægter at afhjælpe det problem, som de selv har skabt.

Siden den nye regering tiltrådte i 2011, har de forsøgt at råde bod på den dagpengereform, som VK og De Radikale indgik: Først forlængede man dagpengeperioden med et halvt år, så lavede man en akutpakke, derefter akutjob-ordningen og senest har man givet de ledige mulighed for at få et halvt års uddannelse på kontanthjælpsydelse.

Det ville klæde Inger Støjberg og Lars Løkke, hvis de havde format til at indrømme, at de tog fejl og sagde undskyld til danskerne. Og endnu bedre hvis de slog de ideologiske skyklapper ned og selv fremlagde politiske forslag for at rette op på det problem, som de selv har skabt.

Ingen af disse initiativer har fået Venstres støtte i folketingssalen. Partiet har enten stemt imod eller ligefrem undladt at stemme, når regeringen har forsøgt at afbøde nogle af de værste konsekvenser af den dagpengereform, som partiet selv indgik – også efter at være blevet advaret. Inger Støjbergs kroniske resistens overfor velunderbyggede argumenter rammer desværre først og fremmest de op imod 23.000 familier, der nu bliver kastet ud i uvished og økonomiske problemer, fordi Støjberg og resten af Venstre - mod bedre vidende - nægtede at indse, at deres politik var fejlagtig.

Det ville klæde Inger Støjberg og Lars Løkke, hvis de havde format til at indrømme, at de tog fejl og sagde undskyld til danskerne. Og endnu bedre hvis de slog de ideologiske skyklapper ned og selv fremlagde politiske forslag for at rette op på det problem, som de selv har skabt.


placeholder

Annonce