Er der nogen, der interesserer sig for børnene i dansk politik?

Selvom undersøgelser viser, at daginstitutioner af høj kvalitet forbedrer børns indlæringsevne, er børneområdet presset rundt om i kommunerne. Nu må børnene prioriteres.
Børnepolitik fylder simpelthen for lidt.

Børnene er vores fremtid, men hvor fylder børnepolitik lidt, når det kommer til den landpolitiske dagsorden. Regeringen og dens støttepartier har bolden i første omgang, men det er ikke meget, de har grebet den bold. Ærligt sagt: Jeg kender ikke DFs børnepolitik. Den er nærmest usynlig. Konservatives, Venstres og Liberal Alliances børnepolitik er sikkert på plads, men vi hører ingen visioner på børnenes vegne aktuelt.

Nu er det tid at prioritere børnene

Mange kommuner har måttet spare på kerneområderne. Skolelukninger og sammenlægningen af daginstitutioner, reduceret serviceniveau, implementering af folkeskolereformen - alt sammen noget der trækker store ressourcer. Nu er det tid at prioritere børnene.

Viden og evidens foreligger
Der er evidens for, at højkvalitetsdaginstitutioner forbedrer børnenes indlæringsevne. I Danmark kalder vi det pasningsområdet. Det taler for sig selv. Pasning - det er ikke godt nok. Der skal indføres kvalitet i daginstitutionerne, så børnene rustes til skolestart. Så de rustes til at starte i den skole, vi ønsker skal være verdens bedste skole.

Der ligger undersøgelser til inspiration. Fremtidens Dagtilbud, som er et udviklingsprogram, blev skabt for at få viden om, hvordan man understøtter børns trivsel, læring og udvikling gennem en målrettet og systematisk pædagogisk didaktik og et målrettet forældresamarbejde, hvor dagtilbuddets ledelse er drivkraft. Effekten af indsatsen undersøges blandt ca. 12.000 børn i alderen 0-6 år. Det er godt, men intet slår handling.

Hvad skal der til?
Os der kender kommunernes dagligdag ved, at der skal penge til at højne kvaliteten. Det er ikke nok at have ambitionerne. Det er ikke nok, at vi får at vide, vi skal se på andre kommuners praksis (det gør vi naturligvis i forvejen). Det er ikke nok at tale om afbureaukratisering og regelforenkling. Der skal ressourcer til, og det er penge.

Vi har brug for en børnemilliard i stil med værdighedsmilliarden. Børnene er vores fremtid.

Der er meget fokus på flygtningeudfordringerne. Det skal der være, da det er en stor opgave for staten og kommunerne. Men der skal være plads til at debattere og ikke mindst prioritere andre vigtige områder.

Børnene skal på den landspolitisk dagorden, og kommunerne arbejder gerne med. Men vi er der, hvor der skal en økonomisk prioritering til fra regering og folketing. Vi har brug for en børnemilliard i stil med værdighedsmilliarden. Børnene er vores fremtid. De ansatte er klar, kommunerne er klar. Er regering og Folketingets øvrige partier klar?

 
Birgit Stenbak Hansen (f. 1967) er borgmester i Frederikshavn Kommune, valgt for Socialdemokraterne.
‘Kommunale rødder’ er en fast klumme på Netavisen Pio, der to gang ugentligt vil bringe indlæg fra en række af socialdemokratiets førende byrådsmedlemmer.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

placeholder

Annonce