Erhvervsstyrelsen går også ind i sag om borgmesters bolighandel

Vil undersøge om Dansk Bibelskole, der solgte en 460 kvm Frederiksberg-lejlighed til Simon Aggesen (K), i strid med reglerne solgte lejligheden til underpris
Foto: Frederiksberg Kommune/Andreas Houmann
Frederiksbergs borgmester, Simon Aggesen (K)
Var prisen for lav, da fonden Dansk Bibelskole i 2016 solgte en 460 kvadratmeter stor herskabslejlighed på Frederiksberg Allé til den senere borgmester på Frederiksberg, Simon Aggesen (K),  for 9,5 millioner kroner?

Det vil Erhvervsstyrelsen nu undersøge.

Det skriver netmediet Altinget.

Hvis Erhvervsstyrelsen ender med at vurdere, at fonden rent faktisk har solgt den store Frederiksberg Allé-lejlighed for billigt til Aggesen, så risikerer medlemmerne fondsbestyrelsen at blive holdt personligt erstatningspligtige. I yderste konsekvens kan også den konservative borgmester selv risikere at stå med en millionregning.

Foreløbig har Erhvervsstyrelsen, som fører tilsyn med erhvervsdrivende fonde, bedt Dansk Bibelskole om en redegørelse for handlen. Det viser et brev fra styrelsen til fonden, som Altinget har fået aktindsigt i.

I den forbindelse er der blevet sat spørgsmålstegn ved, om fondens salg af den pågældende ejendom er sket på almindelige markedsmæssige vilkår

"Erhvervsstyrelsen har i dagspressen kunnet læse, at fonden i 2016 solgte ejendommen Frederiksberg Alle 8 3, 1820 Frederiksberg C. I den forbindelse er der blevet sat spørgsmålstegn ved, om fondens salg af den pågældende ejendom er sket på almindelige markedsmæssige vilkår, herunder om salgsprisen svarende til markedsprisen," skriver Erhvervsstyrelsen til Dansk Bibelskole.

Fakta: Scorede 11 millioner på fire år

Sagen om Simon Aggesens bolighandel kom frem i slutningen af september, da  Ekstra Bladet  fortalte, at Frederiksbergs borgmester som daværende rådmand og medlem af kommunens byudvalg i 2016 købte den omtalte lejlighed på 460 kvadratmeter for blot 9,5 millioner kroner af Dansk Bibelskole.

Efter købet delte ægteparret Aggesen lejligheden op i to. Efter gennemgribende renovering af begge ejerlejligheder solgte parret første den ene og så den anden ejerlejlighed. Efter knap fire år stod tilbage med en nettofortjeneste på 11 millioner kroner.

Kan være ansvarspådragende

Hvis fonden bevidst har solgt den 460 kvadratmeter store lejlighed til under markedsværdien har fonden reelt uddelt fondsmidler til køberen. Og det er ulovligt - med mindre uddelingen harmonerer med fondens formål:

"Uden at forholde mig til, hvorvidt der konkret måtte være sket et salg til underpris, kan jeg generelt oplyse, at når en fond sælger aktiver, som den ejer, skal det ske til markedspris," siger professor i fondsret ved Københavns Universitet, Rasmus Kristian Feldthusen, til Altinget og fortsætter:

"Vurderer Erhvervsstyrelsen, at et salg er sket til under markedsværdi, og der derved er foretaget en formålsstridig uddeling, så kan der rejses et tilbagebetalingskrav mod modtageren hvis denne var i ond tro, eller der kan på vegne af fonden rejses et erstatningskrav mod fondens bestyrelse:"

Dansk Bibelskole skal over for Erhvervsstyrelsen redegøre for salget, herunder om fonden har modtaget andre købstilbud på ejendommen end tilbuddet fra Simon Aggesen.

Fonden bliver yderligere bedt om at fremlægge beslutningsreferat for beslutningen om at sælge ejendommen

Fonden bliver yderligere bedt om at fremlægge beslutningsreferat for beslutningen om at sælge ejendommen, vurderinger fra ejendomsmæglere og øvrige dokumenter, som kan belyse salget og vurderingen af markedsværdien nærmere.

Dansk Bibelskole: Derfor lav pris

Simon Aggesen købte ejerlejligheden på Frederiksberg Allé til en kvadratmeter pris på omkring 20.000 kroner i 2016. Men tilbage i 2016 lå den gennemsnitlige kvadratmeterpris på Frederiksberg, ifølge Ekstra Bladet, på omkring 40.000 kroner.  

Direktøren for fonden, Morten Christiansen, har tidligere forklaret, at han fik vurderet lejlighedens værdi af to forskellige ejendomsmæglere, og at fonden endte med at sælge lejligheden til en lavere pris – men "ikke væsentligt lavere" – end vurderingen.

Ifølge Dansk Bibelskole er der tre grunde til, at lejligheden blev solgt relativt billigt: 1) Lejligheden var meget stor og derfor dyr at renovere. 2) Lejligheden var slidt. 3) Der boede en lejer i lejligheden, som ikke kunne opsiges.

Dansk Bibelskole og Simon Aggesen aftalte, at Aggesen skulle få lejeren ud af lejligheden, før et køb kunne komme på tale. Til gengæld ville Aggesen få et afslag i prisen.

Simon Aggesen skaffede lejeren – den såkaldt "falske markis", Marcel de Sade – en anden lejelejlighed. Marcel de Sade fik 100.000 kroner til flytteomkostninger og indskud til den nye lejelejlighed, som han flyttede over i. Marcel de Sade fik flyttepengene udbetalt af Dansk Bibelskole, men Dansk Bibelskole fik flyttepengene hjem igen, fordi Aggesen betalte 100.000 kroner oven i den endelige købspris for den store Frederiksberg Allé-lejlighed.

Økonomer om salg til lav pris: Graverende fejl

Et andet kerneelement i prissætningen af lejligheden er, at muligheden for at dele lejligheden op i to ikke indgik i vurderingen.

Ifølge Ekstra Bladet står der i den ene af de to ejendomsmægleres vurdering:

"Lejlighedens størrelse er unik. Men dette gør den også meget dyr at renovere, samtidig med at lejligheden også repræsenterer en meget stor del af ejendommens fællesudgifter. Man har selvfølgelig mulighed for at dele lejligheden op i to. Men det er der ikke taget udgangspunkt for i vurderingen, ligesom den er udlejet på nuværende tidspunkt".

Og det har stor betydning for vurderingsprisen, at muligheden for opsplitning er holdt ude, vurderer to boligøkonomer, Mikkel Bøegh fra Jyske Bank og Lise Rytoft Bergmann fra Nordea Kredit over for Altinget.

Dansk Bibelskole skal aflevere sin redegørelse til Erhvervsstyrelsen senest den 4. november.

Det vil Ombudsmanden have svar på

I forvejen har en Ombudsmanden bedt Frederiksberg Kommune om at komme med en udtalelse i sagen.

Ombudsmanden beder yderligere Frederiksberg Kommune om “at oplyse, hvilken sagsbehandling der har fundet sted i kommunen i forbindelse med den omtalte tilladelse til at opdele den nuværende borgmesters egen lejlighed”.

at oplyse, hvilken sagsbehandling der har fundet sted i kommunen i forbindelse med den omtalte tilladelse til at opdele den nuværende borgmesters egen lejlighed

Ombudsmanden beder også kommunen “redegøre for, om den nuværende borgmester har deltaget i eller på anden måde haft en rolle i forhold til kommunens sagsbehandling, hvad hans funktion var i kommunen på det pågældende tidspunkt, og om denne funktion måtte have givet kommunen anledning til overvejelser om inhabilitetsspørgsmål, herunder myndighedsinhabilitet eller afledt inhabilitet for personalet i den relevante forvaltningsgren.”

Endelig beder Ombudsmanden kommunen om kopi “af sagens akter, herunder kommunens interne korrespondance om sagen”.

Frederiksberg Kommune skal aflevere redegørelsen til Ombudsmanden senest 28. oktober.

Ekspert: Ingen almindelige borgere ville få samme service

Netavisen Pio har tidligere afdækket, at højtstående embedsmænd i forvaltningen havde flere møder med Simon Aggesen om opdeling af lejligheden allerede i 2017 - et år før ægteparret Aggesen officielt søge om lov til at dele lejligheden op i to.

Netavisen Pio har også afdækket, at den uofficielle rådgivning betød, at Simon Aggesen og fru Josephine undgik at bekoste elevator i opgangen. En udgift, der ville have stået Aggesen i et millionbeløb.

Det er helt utænkeligt, at en almindelig borger kunne få sådan en service

"Det er helt utænkeligt, at en almindelig borger kunne få sådan en service," vurderede Roger Buch 2. oktober over for Netavisen Pio.

Samlet bedømmer Buch forvaltningens adfærd som “uforståelig”.

Direktør i By- og Miljøforvaltningen, Ulrik Winge, betegner derimod over for Netavisen Pio forvaltningens bistand til Simon Aggesen, der blev borgmester i Frederiksberg Kommune i 2019, som helt normal.

Også en samlet opposition i Frederiksberg Kommunalbestyrelse - Socialdemokratiet, De Radikale, SF og Enhedslisten - har bedt om en redegørelse for sagen. Et krav som Venstres ene medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse, Jan E. Jørgensen, der også er medlem af Folketinget for Venstre, har tilsluttet sig.

Jan E. Jørgensen er i dag formand for By- og Miljøudvalget. Dét udvalg som 4. juni 2018 gav tilladelse til opdeling af lejligheden i to.

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce