Et godt arbejdsmiljø er det bedste middel mod social ulighed

Når LO-medlemmer i fremtiden skal være længere på arbejdsmarkedet, stiger risikoen for sygdom og nedslidning på grund af dårligt arbejdsmiljø. Regeringen skal derfor iværksætte en ambitiøs plan for at forebygge nedslidning og forbedre arbejdsmiljøet på landets arbejdspladser.
Lad mig slå det fast fra start af. Dårligt arbejdsmiljø er vores tids største ulighedsskabende faktor på arbejdsmarkedet. Dit arbejdsliv bestemmer, hvor mange sygedage du får i løbet af arbejdslivet, hvor mange gode år du får som pensionist og sidst men ikke mindst hvor længe du skal leve. Derfor er der behov for et massiv opgør med dårligt arbejdsmiljø, fra arbejdspladsniveau til Christiansborg.

En undersøgelse fra 2014 viser, at kun halvdelen af LO’s medlemmer med ingen eller kort uddannelsesbaggrund mener, at de kan blive i deres nuværende job frem til pensionsalderen. De primære årsager til, at de ikke mener, at de kan blive i jobbet frem til pensionsalderen er et fysisk og psykisk belastende arbejde samt nedslidning. For personer med længerevarende uddannelse er det over 70 %, der mener, at de kan blive i deres nuværende job til pensionsalderen.

Dårligt arbejdsmiljø giver flere sygedage
Ens arbejde har derfor stor betydning for ens risiko for tidlig nedslidning. Det er ikke kun murere, jord-betonarbejdere og social og sundhedsassistenter som bliver nedslidt. Desværre ser vi også en stor stigning i den psykiske nedslidning, f.eks. inden for fængselsvæsenet og inden for omsorg og pleje.

Det harmoner rent ud sagt elendigt med at Folketinget netop har vedtaget at hæve pensionsalderen til 68 år for alle under 53 år. Det øger uligheden på arbejdsmarkedet, når vi ved at vores kolleger ikke lever så lang tid som resten af befolkningen. Ufaglærte har kun 10 gode leveår efter 60 års alderen, og derfor har de også et dårligere otium med flere sygdomme og skavanker.

Op mod 60.000 årlige arbejdsulykker og 20.00 årlige arbejdsskader fortæller med al ønskelig tydelighed, at vi stadig har en udfordring med at bekæmpe dårligt arbejdsmiljø. Og når vi samtidig ser et stadig dårligere psykisk arbejdsmiljø, bør det få alarmklokkerne til at ringe. Faktisk er det sådan, at personer med et hårdt fysisk arbejdsmiljø har dobbelt så stor risiko for at modtage sygedagpenge. Det dårlige psykiske arbejdsmiljø giver 30 % større risiko for at modtage sygedagpenge.

Uligheden i arbejdsmiljøet er konkret og nærværende i hverdagen for mange kolleger, og derfor skal vi sætte mere ind i kampen for et sundt, sikkert og attraktivt arbejdsliv.

Behov for nationale investeringer
Utallige undersøgelser og forskningsrapporter har vist, at der er en stor samfundsmæssig gevinst ved at investere i et godt arbejdsmiljø. Det er ikke kun kollegerne som oplever positive forandringer ved et godt arbejdsmiljø. Et godt arbejdsmiljø gavner bundlinjen og øger produktiviteten i virksomheder og offentlige institutioner, og staten får færre udgifter til sygedagpenge og hospitalsindlæggelser og en større arbejdsstyrke, som ikke bliver nedslidt.

Derfor er det tåbeligt, at Løkke-regeringen i deres første finanslov indleder en massiv nedskæring i Arbejdstilsynet

Derfor er det tåbeligt, at Løkke-regeringen i deres første finanslov indleder en massiv nedskæring i Arbejdstilsynet, der er et vigtigt og afgørende værktøj, for at sikre et godt arbejdsliv. En nedskæring af bevillingerne med 20 % , svarende til ca. 140 tilsynsførende og en afvikling af de særlige tilsyn, som faktisk er de mest effektive tilsyn Arbejdstilsynet har, er et stort skridt væk fra ambitionen om at skabe et sundt, sikkert og attraktivt arbejdsmiljø for lønmodtagerne.

Til forskel fra 2006, hvor aftalen om en stigende pensionslader blev indgået (Velfærdsaftalen) var der en fælles og bred politisk erkendelse af at forebyggelse sikrer et godt arbejdsmiljø og at der er brug for at styrke arbejdsmiljøindsatsen når vi skal blive stadig længere på arbejdsmarkedet, er der nu tale om nedskæringer og bortfald af aktiviteter.

Regeringen burde i stedet for den nuværende linje sætte en ambitiøs plan om at gennemføre initiativer med sigte på at forebygge nedslidning og forbedre arbejdsmiljøet på landets arbejdspladser, særligt de i nedslidningstruede brancher. Vi kunne begynde med en styrkelse af Arbejdstilsynet, etablering af et nyt rådgivningssystem og en styrkelse af parternes arbejdsmiljøindsats, der over de sidste år har fået reduceret sine bevillinger fra 100 mio.kr. i 2010 til mindre end 20 mio. i 2017.

Godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen er helt afgørende. For alle vinder ved det. Kollegerne får et bedre arbejdsliv, virksomheden får styrket bundlinjen og samfundsøkonomien vokser, når vi investerer og prioriterer arbejdsmiljøet. Så hvad venter vi på?

 

Morten Skov Christiansen (f. 1982) er næstformand i LO Danmark. Han er uddannet elektronikmekaniker og har tidligere været formand for LO Hovedstaden.

Dagens Pio klumme er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer fem gange om ugen med provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg, som sætter dagsorden i arbejderbevægelsen.

Næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)


placeholder

Annonce