Et hjem til alle

Vores velfærdssamfund skal sikre, at vi kan tilbyde et hjem til alle typer mennesker. Derfor vil Socialdemokraterne i Aarhus bygge 12 nye skæve boliger tæt på centrum til byens hjemløse og socialt udsatte borger.
I Aarhus vil vi bygge 12 nye skæve boliger tæt på centrum til byens hjemløse og socialt udsatte borgere. Med de nye skæve boliger kan vi tilbyde mindre og billige boliger, men som stadig er bynære og af god kvalitet.

For mig er det helt afgørende, at vi i dagens Danmark sikrer, at alle borgere kan få tag over hovedet og et trygt sted at opholde sig. Et hjem. Vi har i mange kommuner succes med væresteder og varmestuer, og deres indsats for byens udsatte borgere er helt essentiel for, at disse borgere kan have en hverdag af en rimelig kvalitet.

Der er ingen tvivl om, at når vi taler om hjemløshed, så er der mange forskellige faktorer, der gør sig gældende. Misbrug, psykisk sårbarhed, uheld i livet, blandt andet. Derfor kan det være en udfordring at målrette indsatser til afhjælpning af hjemløshed. Der er mange forskellige problematikker at tage hensyn til, hvorfor det er umuligt at behandle alle hjemløse og udsatte borgere under ét.

Hvis vi dog skal satse på én ting, som har stor betydning for langt de fleste, så er det et hjem.

Nogle af de hjemløse borgere vi har i Aarhus kommune har af psykiske årsager ikke lyst eller overskud til at have egen bolig. For nogen er det en uoverskuelig opgave at skulle passe egen bolig. Men for mange er egen bolig - et hjem - en afgørende faktor for, at de kan komme i arbejde eller uddannelse og deltage i samfundets fællesskab på lige fod med andre.

Hvis vi skal kunne bryste os af vores velfærdssamfund, skal vi også sikre, at vi kan tilbyde et hjem til alle typer mennesker: Børnefamilier, pensionister, studerende og socialt udsatte grupper.

Målret boligpolitikken
Derfor er det vigtigt, at vi indtænker gruppen af socialt udsatte borgere, når vi debatterer boligpolitik og planlægger samt etablerer nye boliger.

Gruppen af hjemløse og socialt udsatte er ligeså forskellige som ressourcestærke borgere. Det betyder, at vi ikke kan behandle dem under ét, men i stedet skal tilbyde forskelligartede indsatser.

I Aarhus vil vi bygge 12 nye skæve boliger tæt på centrum til byens hjemløse og socialt udsatte borgere. Med de nye skæve boliger kan vi tilbyde mindre og billige boliger, men som stadig er bynære og af god kvalitet.

De såkaldte ’skæve boliger’ er almindelig indrettet boliger, som er særligt etableret for hjemløse og andre socialt udsatte grupper. Grupper som har svært ved at indpasse sig eller ikke magter at bo i traditionelt udlejningsbyggeri – for eksempel på grund af at de har en væsentlig anderledes adfærd end mange andre eller på grund af et misbrug.

Boligerne vil også være særligt egnede til par, og der skal være plads til børn. Altså helt almindelige gode boliger, der bare lige tager hensyn til de særlige behov, som gruppen af socialt udsatte borgere kan have. For eksempel størrelsen, prisen og nabosammensætningen.

En mangfoldig indsats
Vi skal ikke se på hjemløshed og socialt udsatte grupper som et problem, der skal fixes. Vi skal gøre hvad vi kan for at sikre, at disse borgere har muligheden for at få det liv de ønsker. Hver enkelt hjemløs og hver enkelt socialt udsat borger har hver deres historie og hver deres baggrund. Gruppen af hjemløse og socialt udsatte er ligeså forskellige som ressourcestærke borgere. Det betyder, at vi ikke kan behandle dem under ét, men i stedet skal tilbyde forskelligartede indsatser.

Vi skal fokusere på det enkelte menneske og tager hensyn til den enkeltes behov. Det kan selvfølgelig være svært, eftersom vi i kommunerne ikke har en ubegrænset mængde af ressourcer, og pengekassen ikke bugner, men det skal ikke stoppe os. Vi skal samarbejde med SAND og andre gode foreninger, vi skal tænke kreativt og anderledes, og vi skal som det mindste opsætte rammerne for, at det enkelte menneske kan have et godt liv.

De skæve boliger er et eksempel herpå. I samarbejde med SAND skaber vi skæve boliger, som et skridt mod en bedre hverdag for socialt udsatte borgere. Her kan de indrette sig, som de vil, på samme måde som alle andre indretter sig i deres lejligheder, og de kan bo sammen som par og have børn. De kan få et hjem.

Et hjem gør det ikke alene, men det er en stor hjælp for mange og et skridt på vejen ud i samfundet, som en del af fællesskabet.

Forslaget om 12 skæve boliger afventer en udvalgsbehandling og er derfor ikke endeligt vedtaget af byrådet.

 

Lotte Cederskjold (f. 1985) er politisk ordfører for Socialdemokraterne i Aarhus Byråd og advokatfuldmægtig.

‘Kommunale rødder’ er en fast klumme på Netavisen Pio, der to gang ugentligt vil bringe indlæg fra en række af socialdemokratiets førende byrådsmedlemmer.


placeholder

Annonce