Et nytårsforsæt for ældreplejen: Flere senioraftaler og flere på fuldtid

Fastholdelse af seniorer og mere fuldtidsarbejde er vejen til mindre stress og bedre arbejdsmiljø i ældreplejen, skriver forbundssekretær i FOA, Helena Mikkelsen.
Foto: Colourbox
Ældrepleje
Manglen på arbejdskraft er stor blandt social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter.

Og derfor er det også argumentet fra kommunerne for, hvorfor de ikke kan få opgaverne til at hænge sammen. Det er en problemstilling, der har været kendt i mange år.

FOA har fremlagt den ene beregning efter den anden på fremtidens behov for mere uddannet personale. Men ingen har lyttet seriøst efter.

FOA har endda også fremlagt forslag til løsninger. Og det fortsætter vi med. Nu må nogle snart lytte.

Det er en problemstilling, der har været kendt i mange år

Der tales hele tiden om, at flere skal søge ind på uddannelserne på de danske SOSU-skoler – og at det er vigtigt, at der hele tiden bliver uddannet nye og flere. Men der er også et kæmpe uforløst potentiale i to andre tiltag:

Flere seniorordninger til at fastholde nuværende personale og flere på fuldtid fremfor deltid.

Halvdelen går tidligt på pension

Der er op mod 60.000 +50-årige på social- og sundhedsområdet. Desværre viser tal fra Pensam, at over halvdelen af FOAs medlemmer påbegynder udbetaling af deres arbejdsmarkedspension inden de når pensionsalderen. De er simpelthen slidt op.

I Aalborg kommune er første skridt taget mod bedre fastholdelse af seniorer på ældre- og sundhedsområdet. Der er politisk besluttet en pulje på to millioner kroner, hvor lederne fra de mange arbejdspladser kan søge om midler.

Der indgås alt for få senioraftaler, fordi ledelsen skal finde penge til disse aftaler i egne arbejdspladsbudgetter, og de budgetter er simpelthen for pressede.

Derfor arbejder FOA netop også for, at der skal laves centrale puljer, hvor der kan søges om midler til fastholdelse af seniorer.

Der indgås alt for få senioraftaler

Derfor hilser FOA også Aalborg-initiativet rigtig velkomment, og håber det breder sig til alle landets kommuner.

Otte ud af ti er på deltid

FOA har mange flere bud på, hvordan der skabes gode seniorår og værdig tilbagetrækning for FOAs medlemmer.

Et andet tiltag, der kan være med til at minimere mangel på faglært arbejdskraft, er, hvis flere går fra deltid til fuldtid. Lige nu er næsten 64.000 månedslønnede ordinært ansatte social- og sundhedsmedarbejdere i kommunerne på deltid.

Det svarer til mere end otte ud af ti på området. I en rundspørge fra FOA svarer 18 procent af de adspurgte FOA-medlemmer, at de ønsker at gå op i tid. Hvis de fik opfyldt det ønske, vil det svare til mere end 2.100 stillinger på ældreområdet.

I Odense kommune har politikerne besluttet at sætte fut på den dagsorden i 2022.

Flere af de nuværende medarbejdere skal gå op i tid

Kommunen vil opnormere ældreplejen med 200 fuldtidsstillinger fra næste år.

Men ikke kun med nye stillinger. Også ved at flere af de nuværende medarbejdere skal gå op i tid.

Næsten 80 procent af social- og sundhedsmedarbejderne i ældreplejens dagvagter er på deltid. Hvis alle de medarbejdere fik fuldtid fremfor deltid, så ville det svare til ikke mindre end 454 fuldtidsstillinger.

Det vil i den grad øge lønudbetalingen, øge pensionsindbetalingen, og det vil i den grad også forbedre arbejdsmiljøet og tage noget af toppen af den høje arbejdsintensitet, fordi tilrettelæggelsen af arbejdet vil sprede sig ud over flere timer i døgnet og skabe mere fleksible rammer.

Må 2022 være året hvor flere seniorordninger og flere fuldtidsstillinger bliver en del af normen, når der skal drøftes løsninger og handleplaner for at imødekomme nutidens og fremtidens mangel på faglært arbejdskraft.

Helena Mikkelsen er forbundssekretær i fagforbundet FOA


placeholder

Annonce