EU-Kommissionen: Tyske lønninger er for lave

Det lyder nu fra EU’s socialkommissær, at den hårde nedskæringskurs har forværret krisen i flere lande, og at vejen ud af krisen er flere investeringer og højere lønninger i Tyskland.
En noget overraskende melding er kommet fra EU-Kommissionen. Nedskæringspolitikken har forværret krisen i flere lande, og lønningerne i Tyskland er for lave, lyder det fra Bruxelles. Det skriver det tyske dagblad Die Welt.

Tyskland bør gøre mere for at stimulere økonomien i hele eurozonen, og det skal bl.a. ske med ændringer i lønpolitikken, siger EU’s kommissær for beskæftigelse og sociale anliggender, László Andor. Han er ungarsk kommissær og i øvrigt uddannet økonom.

”Det ville være rigtig vigtigt, hvis Tyskland udbyggede de offentlige investeringer, hævede efterspørgslen og reducerede det overdrevne eksportoverskud, som skader de andre europæiske nabolande,” udtaler han.

Det ville være bedre, hvis lønningerne voksede i overensstemmelse med produktiviteten.
– László Andor, EU's socialkommissær

Hvis det skal lykkes, er det nødvendigt at ændre lønpolitikken, som den ser ud i dagens Tyskland. I nu mere end 10 år følger ”lønstigningerne stærkt bagefter produktivitetsstigningerne”, kritiserer kommissæren.

”Den tyske samfundsøkonomi har noteret væsentlige produktivitetsstigninger, og i sammenligning med dem har lønudviklingen desværre været relativt svag. Det ville være bedre, hvis lønningerne voksede i overensstemmelse med produktiviteten,” lyder det fra Andor.

Dermed deler han holdning med den tyske nationalbank, som også har udtalt sig positivt om mærkbare lønstigninger til tyskerne.

Det skal særligt ses i det perspektiv, at den tyske lønudvikling har været uhyre sparsom de sidste mange år, bl.a. fordi der har udviklet sig en voldsomt stor lavtlønssektor på bunden af det tyske arbejdsmarked. Det er en udfordring, som den tyske forbundsregering har taget op med indførelsen af en mindsteløn ved lov.

Foruden kritikken af den tyske finans- og handelspolitik og lønudviklingen i landet rettede Andor en kritik af den sparekurs, som særligt har ramt de sydeuropæiske eurolande hårdt. ”Nedskæringspolitikken har forværret krisen i mange lande,” udtaler han.

Public affairs- og pressekonsulent hos Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF).

Tidligere student på Netavisen Pio


Kommentarer fra Facebook