EU-lande indgår kompromis om udstationeringsdirektiv

Efter mere end 14 timers forhandlinger blev der i går aftes indgået et kompromis om direktivet, der skal bremse social dumping i Europa.
Troels Lund Poulsen (V) mødtes i går med de øvrige europæiske beskæftigelsesministre til rådsmøde i Luxembourg. Ud på aftenens sene timer blev der indgået et længe ventet kompromis om revisionen af udstationeringsdirektivet.

Kompromisset indebærer blandt andet, at udstationeringsperioden vil blive forkortet fra 24 til 12 måneder, med mulighed for yderligere 6 måneders forlængelse. Der bliver ikke taget særligt hensyn til transportområdet i direktivet, som en række syd- og østeuropæiske lande ellers havde ønsket sig. Den del vil derimod blive forhandlet som en del af EU’s nye vejpakke.

Lange og svære forhandlinger
”Det blev, som jeg havde ventet, både lange og svære forhandlinger på rådsmødet,” skriver den danske beskæftigelsesminister i en pressemeddelelse: ”Jeg kæmpede for, at det blev så ambitiøst som muligt til gavn for danske virksomheder. Uden at gå på kompromis med beskyttelsen af de udstationerede medarbejdere – også i transportsektoren. ”

Enkelte østeuropæiske lande, blandt andet Polen og Ungarn, stemte imod revideringen af direktivet, da de frygter, at det vil svække deres arbejderstageres konkurrencefordel. Men efter mere end 14 timers forhandlinger blev det til et kompromis på baggrund af et kvalificeret flertal. Et kompromis som Socialdemokratiets Peter Hummelgaard kalder ’positivt’:

Lige løn for lige arbejde
Det oprindelige udstationeringsdirektiv stammer fra 1996 - altså otte før EU's store udvidelse mod øst. De vesteuropæiske lande er enige om, at direktivet skal opdateres for bedre at kunne sikre, at udstationerede arbejdere arbejder under samme vilkår som de lokale, for hermed at modarbejde social dumping.

Udstationeringsperioden dækker den tid,  hvor man kan arbejde i et andet europæisk land, men fortsat være dækket af hjemlandets sociale sikring. Den periode lægger den nye kompromistekst op til skal forkortes med 6 måneder. Den udstationerede arbejder skal aflønnes efter modtagerlandets gældende regler, og skal kunne dækkes af en lokal overenskomst. Udstationerede vikarer vil få de samme rettigheder som lokale vikarer.  Der vil være en overgangsperiode på i alt 4 år fra loven godkendes, og til den træder endeligt i kraft.

Den belgiske kommissær for beskæftigelse, Marianne Thyssen, kalder aftalen for et ’gennembrud’ og et skridt fremad for det ’sociale Europa.’

Næste skridt bliver, at Europa-Parlamentet godkender beskæftigelsesudvalgets ændringsforslag, hvorefter Rådet og Parlamentet vil starte deres interne forhandlinger.

 


placeholder

Annonce