EU-mindsteløn: Godt, stregen blev trukket

Der er stadig brug for garantier mod EU's indblanding i danske lønforhold, skriver Peter Kaae Holm, gruppeformand i 3F.
Foto: Colourbox
Regeringen har opnået vigtige, konkrete resultater i indsatsen for at bekæmpe europæisk mindsteløn og beskytte den danske arbejdsmarkedsmodel.

Derfor er det nuværende udkast til rammelovgivning langt mindre vidtgående, end EU-Kommissionen lagde op til i 2019. Regeringens indsats er bakket stærkt op af arbejdsmarkedets parter, et enigt Folketing (bortset fra de radikale) og de danske medlemmer af Europa Parlamentet (bortset fra de to radikale).

Europa-Parlamentet og medlemslandene står milevidt fra hinanden

Nu er slutforhandlingerne så begyndt.

Europa-Parlamentet og EU’s medlemslande står milevidt fra hinanden, derfor er det svært at spå om resultatet.

Men set med danske øjne har vi blndt andet allerede undgået, at direktivet bliver detaljeret om lønfastsættelse, angiver fælles retningslinjer for den konkrete fastsættelse af den nationale lønsats og faste krav for, hvornår et arbejdsmarked som det danske kan være undtaget for bestemmelserne.

EU har ikke kompetencen

Det betyder langt fra, at 3F er tilfredse.

EU har overhovedet ikke kompetence til at regulere løndannelse, jævnfør traktatens artikel 153 stk. 5. Direktivet vil kunne undergrave den danske arbejdsmarkedsmodel, fordi det kan fungere som en glidebane i forhold, til hvad EU kan eller skal blande sig i.

Man skal også kunne sige nej

Derfor er vi også fuldstændigt uforstående over for, at europaparlamentsmedlem Pernille Weiss (C) har lavet en U-vending og – i modsætning til tidligere – nu er klar til principielt at nikke til direktivet, for at kunne gå ind i de sidste faser af forhandlingerne, der er forbeholdt ja-sigere.

Kompromisets kunst og spillereglerne i svære forhandlinger er vigtige, men man skal også kunne sige nej, når et initiativ risikerer at undergrave den danske model.

Den er bygget på et ligeværdigt forhold mellem parterne og har sikret høje mindstelønninger på det overenskomstdækkede arbejdsmarked.

Det organiserede arbejdsmarked skal styrkes

Opgaven for politikere – i København og Bruxelles – og arbejdsmarkedets parter består i at styrke det organiserede arbejdsmarked, hvor politisk indblanding i løndannelsen vil svække det.

Derfor er det vigtigt, at regeringen fortsat står fast på sin afvisning af direktivet.

Fra dansk side skal vi naturligvis fortsat knokle for at sikre de stærkest mulige garantier mod indblanding, hvis slutforhandlingerne ender med et kompromis og vedtagelse af et direktiv.

 

Gruppeformand og EU-politisk ansvarlig, 3F


placeholder

Kommentarer

Kommentar:

EU - skal over hovedet ikke blande sig i danske lønforhold !

Jeg kan ikke forstå, at det er nogen overraskelse, at Det Konservative Folkepartis medlem af EU-Parlamentet Pernille Weis har ændret kurs, det ligger i de konservative gener...

Man kan såænd bare tage Folketingsmedlem Per Larsen's udtaelse i tv i dag. "Der er så mange indkomne Email i min Eboks, som siger, at mundbind skal væk og; når borgerne forlanger dette, må vi jo afskaffe mundbind...

Jeg kommer til at tænke på det samme vedrørende den såkaldte "Arne-Pension" her fremkom der også utroligt mange Email's i andres Ebokse, om at vedtage den såkaldte "Arne-Pension" og, når der er så mange borgerer der forlanger dette, skal man jo også vedtage pensionsordningen..Men nej, de Konservative stemte ikke for og vil afskaffe "Arnepensionen" hvis der bliver et såkaldt Blåt-Flertal ved næste valg...

God Dag,
Erling Drews...

Erling, du har så ganske ret.
Tanken om at stå sammen i europa er rigtig, men det udvikler sig mere og mere til et omkostningstungt diktatur.

EU har en trist bestræbelse om at gære EU til en stat og den bestræbelse vil aldrig ophøre, jeg mener vi skal sige nej til tosserierne nede fra EU og så må vi skaffe os undtagelser fra EU-regler eller i yderste konsekvens blive smidt ud af EU. Danmark kan med et meget mindre landbrug sagtens klare os selv.

Det er da meget fint med en løn bundgrænse. Men det ville have været meget meget bedre, hvis der politisk blev taget skridt til at styrke fagforeningers styrke og betydning for løn- og arbejdsforhold i EU. For her halter det betydeligt for særligt de lavt lønnede områder. Her har arbejdsgiverne entydigt fat i den lange ende. Og det skal der gøres op med.

Slut med slave lønninger og prikære slavelignende arbejdsforhold. Her skal politikken sætte ind. Vi skal ikke have et samfund, hvor det er legitimt at udnytte sine medmennesker. Udviklingen mod det klasse opdelte Danmark og EU SKAL stoppes. Og det med politiske beslutninger. For det er netop de politiske beslutninger, som har skabt udviklingen mod det klassedelte samfund med rige og fattige med DEM og OS mentaliteten.

Den blå svindel og manipulation mod den danske befolkning fortsætter.

Annonce