EU skal være en (socialdemokratisk) kamplads

EU Systemet, forstået som folkevalgte politikere, Ministerrådet, Kommissionen og embedsmænd, er i krise. Europapolitikken skal gavne alle for at tilliden kan genskabes.
I en stadig mere europæisk integreret økonomi skal svarene på de økonomiske udfordringer i Danmark i højere grad findes på europæisk plan. Derfor er det nødvendigt med helhedsplaner, der tager denne situation til sig, og ser på mulighederne for en løsning, der gavner danskere såvel som resten af borgerne i Europa.

Glædelig S-nyhed
Efter EU-politikken har haft et voldsomt fokus på de offentlige budgetter, statsgæld og underskud på betalingsbalancens løbende poster er tiden nu kommet til at styrke holdbarheden af budgetterne, økonomien og arbejdsstyrke.

Det vil give EU-budgettet en lang større indflydelse på den økonomiske sammenhængskraft i EU.

Her er det glædeligt, at Socialdemokratiet også på Christiansborg nu bakker op om en tobinskat – skat på finansielle transaktioner som for eksempelvis, aktier, obligationer derivathandel. Det er en skat der udelukkende vil kunne fungere på EU-niveau, hvorfor pengene også passende kan tilgå EU-budgettet. Det vil give EU-budgettet en lang større indflydelse på den økonomiske sammenhængskraft i EU.

Øst-vest forskydning
En af de store udfordringer er udflytningen af arbejdspladser fra Nordvest Europa til de 13 nye EU-lande i Øst- og Centraleuropa. Det vil være en langvarig proces indtil de nye medlemslande når et økonomisk niveau svarende til de gamle EU-lande.

Den udligning støttes kraftigt af EU's strukturfonde. Så kraftigt, at der i det seneste flerårlige budget blev sat et loft ift. BNP for, hvor meget støtte der kan gives. Tilsvarende findes den Europæiske Globaliseringsfond der yder støtte til arbejdstagere ramt af udflytning af arbejdspladser uden for EU eller ramt af den globale finansielle krise. Mens strukturfondene rummer flere milliarder euro rummer Globaliseringsfonden blot 150 mio. Euro årligt.

Tobinskat skal finansiere udligning
Her åbner de potentielle indtægter fra en europæisk tobinskat muligheder for at udvide Globaliseringsfonden betragteligt. Det ville være et kernesocialdemokratisk håndtag at bruge midler fra aktiespekulation og regulere til gavn for økonomiens stabilitet og flytte midlerne over til aktiv arbejdsmarkedspolitik med efteruddannelse og opkvalificering af arbejdsstyrken i Danmark og Europa.

Det bør være en socialdemokratisk mærkesag, at de midler bruges til at føre en aktiv arbejdsmarkedspolitik

Tobinskatten vil kunne indbringe omkring 57 mia. euro årligt ifølge EU Kommissionens forslag med 0,1 pct. for aktie- og obligationshandel og 0,01 pct. for derivater. Råderummet bliver derfor markant, og det bør derfor være en socialdemokratisk mærkesag, at en del af de midler bruges til at føre en aktiv arbejdsmarkedspolitik. Det kunne med udgangspunkt i Globaliseringsfonden, så globaliseringens negative sider vendes til nye muligheder. På den måde styrkes økonomiens holdbarhed, de offentlige budgetter og arbejdsstyrkens muligheder.

Kombinationen af en styring af spekulativ adfærd på finansmarkederne og en forbedring af mulighederne for arbejdstagere i konkurrenceudsatte erhverv vil være et markant resultat. Det vil samtidigt understrege mulighederne for at løse udfordringerne i fællesskab i Europa.

Lasse Bauer Kristensen er Cand.Scient.Adm og medlem af Socialdemokratiet på Frederiksberg.

‘Dagens Pioklumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer fem gange om ugen med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg, om de emner der sætter dagsordenen i arbejderbevægelsen.

Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

placeholder

Annonce