Podcasts til din mobil

Lyt gratis,

På iPhone: Apple Podcasts

På Android: Podcast Addict

Søg efter Netavisen Pio i app'en og lyt med glæde.

Europa Under Overfladen: Hvordan sikrer vi et CO2 neutralt EU?

Konsekvenserne af klimaforandringerne har vidst sig særligt indenfor de seneste år, hvor vejrforhold som tørke, hedebølger og skybrud blive mere og mere almindeligt - også i Europa. Ligeledes fører det til højere vandstandsniveauer, forurener havene og fører til tab af biodiversitet. 

Derfor skal der handles nu. 

Efter langvarige forhandlinger blev medlemslandene enige om en fælles klimalov, hvor målsætningen er, at EU skal være CO2 neutral fra 2050. 

Men hvad vil det sige at være CO2 neutrale, og er det overhovedet realistisk at nå målet inden 2050? Disse spørgsmål er omdrejningspunktet for denne podcast, hvor panelet skal prøve at gøre dig klogere på EU’s ambitiøse målsætning. 


I studiet er: 

Niels Fuglsang, Medlem af Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet 

Connie Hedegaard, bestyrelsesformand i CONCITO og forhenværende EU-kommissær (klima), miljøminister samt klima- og energiminister.

Helene Hagel, klima og miljøpolitiske leder hos Greenpeace

Vært: Niels Jespersen, chefredaktør hos Netavisen Pio