Eva Kjer om 8.000-2.000=6.000: Det anerkender jeg ikke

Eva Kjer Hansen fastholder, at landbrugspakken giver et ”grønt plus”. Oppositionen beskylder ministeren for vildledning, og de konservative mener, at ministeren er ”arrogant”.
Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen var under heftig beskydning i eftermiddagens timelange samråd i Miljø- og Fødevareudvalget, efter at en række eksperter gik i rette med ministeriets beregninger over landbrugspakkens konsekvenser for udledningen af kvælstof.

Eksperterne rettede især kritik af, at Eva Kjer Hansen uden klar angivelse valgte 2012 som basisår frem for 2015 i en meget omtalt tabel over den såkaldte baselineeffekt. Eva Kjer Hansen medgav, at ”der kunne godt have været en lille stjerne”, der forklarede at det var 2012 der var udgangspunkt for beregningerne, og ikke 2015. Hun fastholdt dog, at der havde været fuld åbenhed om metoden.

Som tidligere fortalt her på Netavisen Pio, betød valget af 2012 som basisår, Eva Kjer Hansen kunne fremlægge det som om, at den samlede kvælstofudledning faldt i alle år frem mod 2021.

Fastholder at pakken giver ”grønt plus”
Eva Kjer Hansen fastholdt sit tidligere udsagn om, at den samlede landbrugspakke vil give et ”grønt plus”. Det undrede oppositionen, eftersom det klart fremgår af en tabel fra ministeriet (se figur 1), at landbrugspakken over de fem år, den løber, giver en samlet ekstraudledning af kvælstof på knap 8.000 tons de første fire år, mens den reducerer udledningen med knap 2.000 tons de sidste to år. Altså et samlet minus på cirka 6.000 tons.

”Den anerkender jeg ikke, den måde at gøre tingene op på”, svarede Eva Kjer Hansen. Hun fastholder i stedet, at landbrugspakken går i ”grønt plus”, fordi den så at sige ”slutter” med at reducere i årene 2020 og 2021. Der foreligger ikke beregninger af, hvad effekten vil være for årene efter 2021.

Figur 1: Årlig ændring i kvælstofudledning som konsekvens af landbrugspakken, tons
kvælstof

Konservative: Ufatteligt at være så arrogant
På forhånd var det med spænding ventet, hvordan De Konservative ville tage imod Eva Kjer Hansen forklaring. De Konservatives ordfører Rasmus Jarlov bad tre gange Eva Kjer Hansen om at bekræfte, at de oprindelige tal, der blev fremlagt, ikke gav et retvisende billede. Det ville Eva Kjer Hansen ikke.

Hans konservative kollega, Mette Abildgaard, skrev på Twitter, at det af ministeren var ”Ufatteligt at være så arrogant” i besvarelsen af spørgsmål. Hvad det betyder for De Konservatives støtte til landbrugspakken, og for støtten til Eva Kjer Hansen, må de kommende timer vise.

 


placeholder

Annonce