Få ressourcer i kommunerne rammer den i forvejen pressede socialpsykiatri hårdt

Ny Pio-serie ‘KV21 - Organisationernes opråb’: Kommunalvalget lurer lige om hjørnet. I artikelserien kan du læse om, hvad organisationerne ønsker på dagsordenen.
Foto: Unsplash, Sinitta Leunen
Bedre Psykiatri efterlyser flere ressourcer til psykisk syge, så kommunerne bedre kan løfte socialpsykiatrien.
Netavisen Pio har henvendt sig til faglige organisationer og andre organisationer og spurgt dem, hvad de mener, der bør sættes fokus på i forbindelse med kommunalvalget den 16. november.

Bedre Psykiatri vil sætte de psykisk syge landet over forrest, og have kommunerne til at tage hånd om udsatte borgere med psykiske lidelser.

Kommunerne er indstillet på at løfte psykiatrien, mener Jesper Nissen, der er kommunikationschef i Bedre Psykiatri, men ressourcerne rækker ikke til det uden en økonomisk indsprøjtning fra staten.  

Mangel på ressourcer og kompetencer 

Hvad vil I som organisation gerne sætte på dagsordenen i forbindelse med kommunalvalget?

“Vi vil sætte fokus på kommunernes hjælp til mennesker med psykisk sygdom,” siger Jesper Nissen til Netavisen Pio og fortsætter:

“Kommunerne har en meget stor del af ansvaret for, at mennesker med psykisk sygdom får det bedre.”

“Men på helt vitale socialpolitiske områder som støtte i hjemmet, bosteder og hjælp til beskæftigelse har kommunerne hverken kompetencer eller ressourcer til at give de syge og deres pårørende den hjælp, de har brug for og ret til.”

Bedre bosteder og mere støtte   

Hvilke områder skal kommunerne tage fat i og hvad skal der gøres noget ved? 

“Kommunerne bør gøre bostederne bedre, så de kan give beboerne specialiserede socialfaglig hjælp i stedet for bare at opbevare dem, som de gør i alt for mange kommuner i dag.” 

Det er langt fra nok

“Der er også brug for mere og bedre støtte til de mange med psykisk sygdom, som ikke bor på bosted.” 

“Den typiske hjælp er en til to timers hjælp om ugen, og det er langt fra nok.” 

En udsultet socialpsykiatri 

Hvordan har I arbejdet med jeres mærkesager op til kommunalvalget?

“Bedre Psykiatris lokalafdelinger har over hele landet holdt møder med politikere og lavet lokale kampagner for at sætte fokus på deres mærkesager.” 

Hvordan er jeres forslag blevet modtaget - har der været opbakning?

“Der er stor opbakning til at mennesker med psykisk sygdom skal have bedre behandling og støtte. Det gælder både blandt vælgere og politikere.” 

“Problemet er, at socialpsykiatrien er så udsultet, at de lokale politikere, trods gode viljer, har svært ved at løfte området uden en solid økonomisk håndsrækning fra Christiansborg.”

Dette er anden artikel i Pio-serien ‘KV21 - Organisationernes opråb’

Sarah Victoria Gratløv er studentermedarbejder på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Muligvis ville man have MEGET mindre brug for PSYKIATRIEN hvis verden ikke var så forrykt som den er. Hvis der blev lagt mere vægt på menneskelig TRIVSEL i forhold til kroner og ører. Og hvad er "psykiatri" egentlig for en
"størrelse" ? Et FLOT og DYRT ord.Et menneske med en uddannelse intet andet. En stak "diagnoser" hvoraf nogle må siges at være helt hen i vejret. Hvoraf SORG nu også går ind under "sygdom og diagnose". Der kommer flere og flere diagnoser til og mindre fra. Ingen undrer sig over HVORFOR. Psykiatri er et "patent" på en "guddommelig" egenskab at kunne SE ind i andres hjerner og fortolke på hvad der sker "derinde". Hvem siger at de mange fortolkninger har en konkret berettigelse ? Og at det man "analyserer" sig frem til altid er rigtigt ? Det er for nemt at "sygeliggøre" alting. Imens man overser baggrunden for ADFÆRD og at agere.

Dem der har råd til at tage de STORE lange uddannelser indenfor sundhedsvæsnet er OFTEST hentet udfra "det bedre
borgerskabs kredse". Det er derfra højt uddannende læger, psykiatere,forskere m.m stammer. Disse højtuddannede kommer yderst sjældent fra lavtlønsfamilier. Alene med det som baggrund udgår et SKEL. Ikke uvæsentlig i problematikken omkring HVEM det er der er "behandlere" i vort samfund.

Annonce