Annonce

Fædrebarsel i industrien tredoblet efter ny overenskomst

En ny og mere fleksibel barselsordning har på få år betydet, at fædre holder markant mere orlov i forbindelse med barslen. Overenskomstsystemet kan spille en vigtig rolle i forhold til at sikre mere ligelig fordeling af barslen.
Flere og flere fædre, der er ansat inden for industrien, vælger at tage barsel. Det viser et notat fra Industriens Barselsfond, som udbetaler refusion til en lang række industrivirksomheder, når medarbejderne vælger at holde barsel. I 2010 tegnede mændene sig for blot 32.781 ud af de i alt 188.499 dages forældreorlov, der blev udbetalt fra Industriens Barselsfond, svarende til 17 procent af de samlede orlovsdage.

Men i 2012 blev der indført en ny og mere fleksibel model for forældreorlov, og allerede det første år blev antallet af barselsdage til fædre fordoblet. Og i juni 2015 var antallet af orlovsdage til fædre næsten tredoblet, til 95.473 personer, og fædrene sidder nu på 40 procent af de samlede udbetalinger fra barselsfonden.

Figur 1: Antal udbetalte orlovsdage fra Industriens Barselsfond
forældreorlov
Kilde: Industriens Barselsfond

Mere attraktivt for fædre at holde barsel
I dag er barselssystemet skruet sådan sammen, at forældrene tilsammen har 52 ugers barselsorlov. De af 14 ugerne er reserveret til mor som graviditets- og barselsorlov, mens de 2 af ugerne er reserveret til far som barselsorlov. Derimod er det op til forældrene selv at dele de resterende 32 ugers forældreorlov mellem sig.

Tidligere var det i industriens overenskomster fastlagt, at fædrenes orlov skulle holdes i umiddelbar forlængelse af de første 14 ugers barselsorlov. Med den nye overenskomst, der trådte i kraft fra sommeren 2012, kan fædrene selv planlægge, hvornår de ønsker at holde orlov inden for perioden på 52 uger. Og det har gjort det mere at attraktivt for mænd at holde barsel, fortæller Mads Andersen fra 3F’s Industrigruppe:

Den nye og mere fleksible ordning betyder, at det er blevet langt mere attraktivt for fædre at holde barsel. Tidligere skulle fædrene holde barsel på et bestemt tidspunkt, og kunne det ikke passe ind, så bortfaldt muligheden. Nu kan familierne selv planlægge, hvordan de vil indrette sig. Der er også andre forhold som har betydning, for eksempel at det er blevet mere acceptabelt for mænd at holde barsel, men den væsentligste forklaring er den øgede fleksibilitet”.

Stadig behov for, at fædre tager mere barsel
Trods den positive udvikling, så er der fortsat lang vej til ligestilling inden for industriens område. Mændene står godt nok for 40 procent af udbetalingerne fra barselsfonden, men udgør cirka 70 procent af de samlede ansatte inden for det område, som dækkes af Industriens Barselsfond.

Vi mener fortsat, at der er behov for, at mænd tager mere barsel. Vi er ikke nået i mål endnu. Men udviklingen går den rigtige vej, og det er samtidig et klart bevis på, at overenskomstsystemet kan bruges til at sikre mere barsel til fædrene”, fortæller Mads Andersen.

De seneste tal fra Danmark Statistik viser, at ses der alle danske forældrepar, så er barslen stadig meget ulige fordelt. Selv i de tilfælde, hvor begge forældre vælger at gøre brug af muligheden for forældresorlov, tager kvinderne fortsat op imod 90 procent af barslen.

Ifølge Danmarks Statistisk seneste tal fra 2013 holdt mødrene i gennemsnit 292 barselsdage, mens mændene stod for 36 barselsdage. Det svarer til, at mændene holder cirka 10 procent af barslen. Den tidligere SFR-regeringen havde en ambition om at øremærke en del af barslen til fædrene, men forslaget blev droppet i løbet af regeringsperioden.


Flere artikler om emnet