1000 socialdemokrater tog imod nyt principprogram

Lancereringen af Socialdemokratiets nye principprogram, var en flot foreløbig kulmination på halvandet års politisk arbejde.
”For os er det en stor ting, hver gang vi stopper op, tager bestik af verden og sætter ord på vores grundlæggende værdier. Vi gør det grundigt, og vi lytter til hinanden,” står der i Dan Jørgensens forord til det udkast til nyt principprogram, som han søndag præsenterede foran knap 1.000 socialdemokratiske partimedlemmer i Odense.

Fælles om Danmark sal

Og det var en synlig tilfreds Dan Jørgensen, der søndag kunne løfte sløret for de politiske hovedpointer i programmet og at titlen på det nye program bliver Fælles om Danmark.

Udover at løfte sløret for principprogrammet, var der mulighed for at høre fra partiformanden Mette Frederiksen, gamle socialdemokratiske koryfæer som Poul Nyrup Rasmussen og Mogens Lykketoft, kulturpersonligheder som skuespilleren Thure Lindhardt, musikeren mm. Simon Kvamm og tv-værten Sebastian Klein.

De forskellige indslag skulle hver især være med til at understrege en pointe eller en værdi i det nye principprogram. Fællesskab, bæredygtighed, solidaritet og lighed. Det handler ikke om at udstille uenighed eller dunke de politiske modstandere oven i hovedet. I dag er alle gode venner. 

De små seancer af 20-30 minutters varighed fungerer generelt godt, måske med undtagelse af paneldiskussionen med to tænketanksdirektører og fire socialdemokratiske politikere fra forskellige niveauer, som bliver en anelse ustruktureret. Og ikke indeholdt så meget debat.

Debat var der til gengæld to gange med politiske modstandere, først mellem Socialdemokratiets gruppeformand Henrik Sass Larsen og Venstres politiske ordfører Jakob Ellemann-Jensen om de to partiers ideologiske modsætninger, og til slut mellem de to tidligere udenrigsministre Lykketoft og den konservative Per Stig Møller om Danmarks rolle i verden i lyset af Trump, Brexit og fransk præsidentvalg. 

Vi skal altid kigge os tilbage
Det kan godt være, at det er Dan Jørgensen der kommer til at stå som hovedforfatter for principprogrammet, men det bliver partiformanden Mette Frederiksen der får hovedansvaret for at skaffe partiet tilbage i regeringsmagten, så værdierne i principprogrammet kan veksles til resultater i praksis.
Udover at gentage en række af de forslag som partiet i de seneste måneder har spillet ud, blandt andet om obligatorisk daginstitution for alle, så var det en særdeles veloplagt partiformand der mødte medlemmerne.

Særligt fokus var der på kampen mod uligheden og for børnene. Til dem der eventuelt mener, at partiet ikke har mere at kæmpe for, sagde hun blandt andet.

”Socialdemokratiet er først færdige den dag hvor vi kan se et hvert barn i øjnene og sige: Du har præcis de samme muligheder som alle andre.”
Og at det for Socialdemokratiet stadig handler om solidaritet og om at huske dem i samfundet, der har det svært.

"Hver gang vi som samfund tager et skridt fremad, skal vi kigge os over skulderen og sikre os at alle kommer med,” lød det fra partiformanden.

Den største politiske samtale
Det nye principprogram skal først officielt vedtages på partikongressen til efteråret, men lanceringen af udkastet var det foreløbige højdepunkt i en proces der indtil videre har varet halvandet år, hvor ikke mindst Dan Jørgensen selv har været en meget aktiv del af processen.

Dan Jørgensen har holdt møder med partimedlemmerne, hvor der er blevet informereret, debatteret og udfyldt debatduge, og han har sørget for at flette de mange indkomne forslag sammen. Og selv om Dan Jørgensen naturligvis har haft masser af folk til at hjælpe sig, så er der vist generel enighed blandt dem der har været tæt på processen, om at han har løftet en stor opgave,

Partiet har selv, lidt højstemt, kaldt processen for ”Danmarks største politiske samtale”, hvilket da det blev lanceret mest virkede som en flot ambition, men faktum er, at man har forsøgt og er lykkedes med at inddrage partimedlemmerne i processen og mange af de partimedlemmer i salen, som vi talte med, havde selv tidligere været med til møder, konferencer eller debatteret principprogrammet på Facebook.

Og måske netop fordi mange har været involveret i processen, kunne partiet samle så relativt mange deltagere på en søndag, til noget som reelt blot var en flot anlagt præsentation.

”Jeg har selv været med til at komme med input, og var derfor interesseret i at se resultatet,” fortæller Susanne Jørgensen fra Aarhus som Netavisen Pio talte med.

”Principprogrammet lægger op til nogle rigtig interessante diskussioner ude i partiforeningen, om hvad vi er som parti og hvordan vi ser verden”.

Et parti der tror på sig selv
En anden af dem der deltog, var 56-årige Steen Døssing fra Viborg, der havde taget turen til Odense sammen med sin kone. De har begge været medlemmer af partiet i et års tid og havde valgt at deltage på grund af programmet med ”gode debattører”. Og han var ikke blevet skuffet.

”Det er rigtig godt,” lød den korte vurdering, da vi fangede ham i en pause. Adspurgt om hvad han havde fået ud af at deltage.
”Jeg synes, at det jeg kan tage med hjem herfra er et indtryk af et parti, der tror mere på sig selv,” lød vurderingen fra ham.

Og det skudsmål er jeg sikker på, at Dan Jørgensen og den øvrige partiledelse ikke er helt utilfreds med.

David Troels Garby-Holm er redaktør og souschef på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

placeholder

Annonce