Fællesskabet skal sikre lærepladser

16-17-årige unge, skal ikke længere selv stå med ansvaret for at finde en læreplads. Det sikrer ny trepartsaftale, skriver Socialdemokratiets Jens Joel.
Foto: Rune Mathisen, Flickr
I min første folketingsvalgkamp kom jeg for skade at sige, at hvis ikke vi kunne sikre lære- og elevpladser til alle de unge på erhvervsskolerne, så burde vi slet ikke blive genvalgt. Jeg har ment det lige siden. Men først nu er der en reel mulighed for at få løst problemet.

Det skal ikke være den 16-17-årige unge, der selv står med ansvaret for sin uddannelse og læreplads. Det ville man aldrig byde gymnasieeleverne.

Der er brug for, at fællesskabet tager ansvaret. I stedet for at sende det frem og tilbage mellem skoler, faglige organisationer og virksomheder. Derfor er der grund til at hylde den netop indgåede trepartsaftale.

Den 10. i år. Men en af dem, der vil have længstrækkende positive konsekvenser. Tak!

Arbejdsgivere, fagforbund og skolerne får ansvaret

Regeringen og arbejdsmarkedets parter landede i weekenden en aftale om lærepladser, der skal sikre flere faglærte og reducere frafaldet på erhvervsuddannelserne.

Et løft, der virkelig er brug for. Der afsættes 500 millioner kroner årligt fra næste år og frem, som skal sikre bedre lærepladsopsøgende arbejde og højere kvalitet i erhvervsuddannelserne.

En vigtig del af aftalen er, at ansvarsfordelingen for at finde elevpladser vendes på hovedet. Nu skal det ikke længere være op til den enkelte unge, at sikre sig en læreplads.

I stedet placeres ansvaret nu hos de faglige udvalg og skolerne, der i fællesskab skal sikre at der er lærepladser nok. Arbejdet finansieres og i sidste ende kan skolerne altså holdes ansvarlig for at løse lærepladsproblemet.

Derudover afsættes der midler til større fleksibilitet i tilrettelæggelsen af erhvervsuddannelserne, så skolerne fx kan skrue op for antal skoleuger, ligesom vi hæver skolepraktikydelsen og refusionen til virksomhederne, mens deres lærlinge er på skolen.

Bedre uddannelse, lavere frafald

Det handler om at skabe bedre uddannelser og mindske frafaldet. For vi har brug for at de unge går efter at blive faglærte. Og vi har brug for at det ikke kun er dem, med de fleste ressourcer og de bedste netværk, der klarer skærene.

Samtidig er der indgået en aftale, der indfrier et vigtigt valgløfte. Nemlig at betale løn under grundforløbet til de voksne på social- og sundhedsuddannelsen.

Når der i fremtiden kommer flere ældre har vi ekstra meget brug for flere sosu’er, og for mange over 25 kan det være vanskeligt at få enderne til at nå sammen på en SU, fordi de faste udgifter, forsørgerpligter og andet er stødt til.

En god uge for den danske model

Derfor er det vigtigt, at de voksne elever ansættes fra uddannelsens start og dermed får løn under grundforløbet. Vi ved, at det virker. For flere kommuner har allerede forsøgt sig med gode resultater.

Det styrker uddannelsens rekruttering, gør det lettere for de som er vant til en lønindtægt at skifte spor, og reducerer frafaldet. Alt sammen noget, som i sidste ende vil betyde flere uddannede kræfter til plejesektoren.

Alt i alt en virkelig god uge for de faglige uddannelser, de unge og samfundet. En god uge for den danske model. Vi er i arbejdstøjet så flere kan komme det. Uanset corona og Christiansborgfnidder.

Det er der grund til at glædes over.

Jens Joel er folketingsmedlem og børne- og undervisningsordfører for Socialdemokratiet.


placeholder

Kommentarer

Det er en rigtig god nyhed. Det har altid været svært at forstå, at Danmark gerne vil betale også en relativ høj SU til udenlandske universitetsstuderende, som ofte ikke vil arbejde i DK efter endt uddannelse, men så samtidig ikke kunne eller ville understøtte unge, som ønskede en praktisk uddannelse i at få sikret sig retten til at færdiggøre deres uddannelse. Så et rigtigt vigtigt og dejligt initiativ, som jeg håber bliver smukt flyvefærdigt hurtigst muligt.

Annonce