Færre end hver sjette FH-afhopper er akademisk uddannet

Store FH-fagforbund undrer sig over ergoterapeuter, fysioterapeuter og jordemødres hop til Akademikerne
Foto: Colourbox
Tre fagforbund forlader Fagbevægelsens Hovedorganisation per 1. januar 2020. Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Jordemoderforeningen trækker deres i alt 27.000 medlemmer over til Akademikerne.

En øget akademisering af uddannelserne er, ifølge de tidligere tre FTF-forbund, årsagen til, at man ønsker at høre til hos Akademikerne, som blandt andet rummer akademiske faggrupper som læger, psykologer, djøf’er og gymnasielærer.

I alle tre forbund er de akademisk uddannede medlemmer dog i klart mindretal

”Vi har et klart fokus på udvikling og akademisering af vores fag, som vi mener hænger bedre sammen med at være i Akademikerne. Samtidig har vi set på, hvem der bedst kan rumme, at vores forening består af både ansatte, ledere og selvstændige. Men jeg har fuld respekt for, at andre organisationer har prioriteret anderledes,” lyder forklaringen fra formand i Danske Fysioterapeuter, Tina Lambrecht, til Netavisen Pio.  

Akademikernes formand tager glad imod de nye forbund, og mener at skiftet giver god mening på grund af udviklingen i uddannelserne:

“(..) Jeg mener klart, at vi kan stå inde for, at de organisationer, der bliver optaget, er organisationer, som repræsenterer nogle uddannelser, som er under voldsom udvikling, og som i stadig højere grad får universitetsuddannede blandt deres medlemmer. Så jeg synes, det giver god mening,” siger formand Lars Qvistgaard til Altinget.


Akademikere i mindretal

I alle tre forbund er de akademisk uddannede medlemmer dog i klart mindretal.

Blandt medlemmerne af Danske Fysioterapeuter har 8,2 procent en kandidatuddannelse, oplyser forbundet til Netavisen Pio. Derudover, er der også medlemmer, som har en masteruddannelse - hvor mange kan forbundet ikke sige.  

Vi arbejder målrettet for at få vores uddannelse ind på universitetet

Til trods for at akademikerne udgør et mindretal blandt fysioteraputerne i dag, så mener formand Tina Lambrecht, at valget af Akademikerne som ny hovedorganisation passer til fremtiden for faget:

“Vi kan se en tydelig udvikling i retning af, at flere fysioterapeuter får en akademisk uddannelse, og vi arbejder målrettet for at få vores uddannelse ind på universitetet. Derfor er det også naturligt, at Akademikerne er vores hovedorganisation,” skriver hun til Netavisen Pio.  

Et slag på tasken fra Jordemoderforeningen lyder på, at 10-15 procent af deres medlemmer er akademisk uddannet

Kender ikke den præcise andel

Hverken Jordemoderforeningen eller Ergoterapeutforeningen kan oplyse over for Netavisen Pio, præcis hvor stor en andel af forbundenes medlemmer, der har en akademisk uddannelse.

Et slag på tasken fra Jordemoderforeningen lyder på, at 10-15 procent af deres medlemmer er akademisk uddannet.

Blandt sygeplejerskerne, som fortsat er i FH, er det 17 procent, som har videreuddannet fra deres professionsbachelor, syv procent af dem har en kandidatgrad.

At de tre faggrupper, som nu melder sig under fanerne hos Akademikerne, skulle være undergået en større akademisering af deres uddannelserne,  har Dansk Sygeplejeråd formand Grete Christensen derfor svært ved at få øje på.
 

Svigter velfærdsdagsorden og Sundhedskartellet

De tre sundhedsfaglige forbunds skifte til Akademikerne, undrer både Danmarks Lærerforening og Dansk Sygeplejeråd.

Det er jo ikke Akademikerne, som rejser den dagsorden, det er FH

Formand i Danmarks Lærerforening Anders Bondo finder det uforståeligt, at de tre forbund skifter til Akademikerne, som han mener er langt fra lige så stærke på velfærds-dagsordenen, som FH:  

“For mig er det uforståeligt. Vi har jo rigtig mange ting til fælles med de tre forbund. Vi er jo dybt afhængige af, at vi eksempelvis har en regering, som vil investere i det danske velfærdssamfund. Det er jo ikke Akademikerne, som rejser den dagsorden, det er FH,” siger Bondo til Altinget.  

Vi har kandidater blandt vores faggrupper, så på den måde synes jeg, at det er ærgerligt

De tre forbunds brud med FH, ærgrer formanden i Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen ekstra, fordi det også betyder, at ergoterapeuter, fysioterapeuter og jordemødrer melder sig ud af forhandlingsfællesskabet Sundhedskartellet.

“Vi er alle sammen professionsbachelorer i Sundhedskartellet, men i Sundhedskartellet er det netop lykkedes os at lave overenskomster, der tager højde for, at vi har kandidater blandt vores faggrupper, så på den måde synes jeg, at det er ærgerligt,” siger Grete Christensen til Netavisen Pio.  

Når de tre fagforbund bryder med FH, så vil mere end en femtedel af Sundhedskartellet medlemmer forsvinde.

 

Hovedorganisationer med forskellige formål

Sundhedskartellet har hidtil forhandlet fælles overenskomster for 11 faglige organisationer inden for sundhedsområdet, og repræsenteret 117.000 medlemmer. Sygeplejerskerne udgør langt den største faggruppe i fællesskabet med 65.000 medlemmer. Fysioterapeuterne og ergoterapeuter er den anden og tredjestørste gruppe med knap 14.900 og 9.200 medlemmer.

Det er rent snobberi, hvis du spørger mig

Selvom faggrupperne på de lokale arbejdspladser stadig vil arbejde tæt sammen, så ændrer samarbejdet sig, når man tilhører hver sin hovedorganisation, understreger Grete Christensen:

“På organisationsplan blive det noget andet, når vi tilhører to forskellige hovedorganisationer, som har meget forskellige formål.”


HK: “Rent snobberi”

Formand for HK/Kommunal Bodil Otto betegner de tre forbunds skift til Akademikerne som “rent snobberi”:

“Hvis de vurderer, at de kan få mere ud af at skifte, så for min skyld ingen alarm. Men jeg kan ikke se, hvad deres medlemmer skulle få ud af det. Det er rent snobberi, hvis du spørger mig. Jeg forstår simpelthen ikke, at man føler sig tættere på lægerne, end man gør på sygeplejerskerne. Så held og lykke, siger jeg bare,” siger hun til Altinget.

Sarah Scheer er podcast-redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce