Fagbevægelsen anbefaler ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet

Det har stor betydning for danske lønmodtagere, at Danmark får større indflydelse på EU’s europæiske forsvars- og sikkerhedspolitik, mener Fagbevægelsens Hovedorganisation.
Foto: Jesper Ludvigsen
Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation
Den 1. juni skal danskerne stemme om, hvorvidt Danmarks 30 år gamle EU-forsvarsforbehold skal afskaffes.

I den forbindelse vil Fagbevægelsens Hovedorganisation anbefaler sine 1,3 millioner medlemmer at stemme ja.

”Den forsvars- og sikkerhedspolitiske situation har ændret sig markant siden 1992. Med Ruslands invasion af Ukraine har vi en helt ny virkelighed med krig i Europa. Derudover er den generelle sikkerhedspolitiske situation også forandret, det gælder f.eks. cybersikkerhed og energiområdet," udtaler Lizette Risgaard, der er formand for FH i en pressemeddelelse.

Krig påvirker danske arbejdspladser

Europæisk forsvars- og sikkerhedspolitik har stor betydning for lønmodtagernes tryghed, job og velfærd, mener FH-formanden.

”Krig og ustabilitet i Europa har betydning for væksten og velfærden – og dermed også for europæiske og danske arbejdspladser. Efter Ruslands invasion af Ukraine, ser vi hvordan vores BNP bliver påvirket negativt, mens priserne stiger. Så fred og sikkerhed i Europa betyder virkelig meget for danske lønmodtagere," siger Lizette Risgaard.

Fred og sikkerhed i Europa betyder virkelig meget for danske lønmodtagere

Hun pointerer, at Danmark ikke kommer til at afgive suverænitet i det europæiske forsvars- og sikkerhedssamarbejde; magten til at deltage i eventuelle operationer vil fortsat ligge i Folketinget.

”Et lille land som Danmark har brug for et stærkt internationalt samarbejde og stærke internationale institutioner”, siger Lizette Risgaard.

Fagbevægelsens Hovedorganisation repræsenterer 64 danske fagforeninger og 1,3 millioner lønmodtagere.

 

David Troels Garby-Holm er redaktionssekretær, debat-redaktør og souschef på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Hvad skal KLODEN med forsvar og militær når vi snart alle som en får kemiske våben eller atomvåben kastet ned over os ????? Vågn da op og se hvad der sker. Er våben løsningen ? NEJ. Hjælper det at kaste bomber i hovedet
på hinanden ????? NEJ.. . .Der er kun en ting der hjælper ...FRED. Derfor et klart NEJ til forsvarsforbeholdet.
Danmark skal ikke støtte krigsliderlighed og deres tilhængere.

Selvfølgeligt skal vi stemme og det skal jo være NEJ ligesom sidste gang.

Ika: Vi er da enige om, at fred er det bedste. Det må altid være målet. Men vil du ikke lige helt seriøs forklare alle os andre, hvordan du vil få Putin til at trække sig ud af Ukraine, hvordan du vil stoppe en ny konflikt på Balkan, hvordan du vil stoppe pirater fra at angribe vores handelsskibe? Helt seriøst?

Tror altså ikke at fagbevægelsen skal til at blande sig i forsvarspolitik.
Lizette har sikkert forstand på meget, men forsvaret er nok ikke lige hendes spidskompetence.

Det er forfærdeligt at fh går ind for krig. Fagbevægelsen skal være for fred, kun derved kan fagbevægelsen beskytte sine medlemmer. Det er forfærdeligt at folketinget i ly af en krig opruster. Svaret på krig er ikke mere krig, men fred og nedrustning. Kun kapitalister har gavn af krig.
Fagbevælgelsen skal genoprette fagbevælsen for fred.

Enig med Hans, er det mon en enig fagbevægelse eller taler Lizitte på hele fagbevægelsens vegne for egen regning.
Hun må hellere præcisere det, man kunne få tanken, at der skulle have stået Lizette anbefaler et ja til.....Jeg er en del af fagbevægelsen og anbefaler bestemt ikke et ja.
Det bliver spændende at følge om, hele den danske fagbevægelser anbefaler et ja...

Løkke efterspørger "nationalt kompromis“.

Det nationale kompromis kommer først efter et nej!

Det kunne passende være et nordisk forsvarssamarbejde omkring Østersøen, som er vores nærområde.

Hvis Finland og Sverige tøver i deres NATO-medlemsskab, ville det være oplagt at alle lande omkring Østersøen indgår i et fælles modsvar til Rusland og Putin, der har vist sig at ville være vores uforskyldte fjende.

Målene i Paris-aftalen gør Rusland farligere end nogensinde!

Det første fælles nordiske projekt kunne være indkøb af to hangarskibe med 2 x 50 angrebsjagerfly. Skibene og flyene skal have fast base i Østersøen. Og være på nakken af Putin og Rusland dag og nat!

Hvis Rusland sender tropper ind over grænsen til et af østersølandene, er flyene på vingerne straks! Et regional forsvar i nærområdet!

Et forsvarssamarbejde som østersølandene bestemmer!

Med risiko for Rusland og Putin!

Så kan de lære det!

Historisk har svenskerne altid frygtet Rusland. Det ligger dybt i svenskerne!
Historisk har finnerne altid frygtet Rusland. Det ligger dybt i finnerne!
Historisk har polakkerne gentagne gange blevet løbet over ende af russerne! De er parate til at forsvare sig!
Historisk har Estland, Letland og Litauen måtte indrette sig efter Rusland! Men i dag er de parate til at forsvare sig!
Historisk har Danmark med skiftende held søgt stormagtsdrømme og ikke vidst hvem der var ven eller fjende! Men i dag skal amerikanerne redde os som i 1945!

Men ingen kan røre Rusland på grund af NATOs paragraf 5.
Derfor bliver et sidestillet Østersø-forsvars-samarbejde nødvendigt. Uafhængige lande uden atomvåben!

Men går en russisk soldat over grænsen til et af Østersølandene går jetflyene straks på vingerne!

Putin lange konvoj ville for længst være skudt i sænk, hvis besættelsen forgik i et af Østersølandene.

Det kan godt være at de to største drenge i skolegården aldrig slås mod hinanden, fordi de begge ved at den anden bærer kniv!
Men hvis østersødrengene bliver angrebet slår de ring omgående og misdæderen angribes straks og konsekvent!
Den eneste måde hvorpå de små kan være i fred, når en af de to store skal spille med musklerne.

Et nordisk kompromis er det eneste modsvar imod et NATO, som er sat skakmat på grund af atom-våbnenes eksistens.

Humanismen kan ikke en gang mere se magtesløst til, imens Putin og russerne massakrerer løs på en hjælpeløs civilbefolkning!

Europa må danne mange små forsvarsunioner, hvis soldater og jagerfly kan sendes afsted i morgen, hvis en potentiel fjende viser sig!

Den globale verdens totale afhængighed af hinanden har givet terrorist-stater som Rusland en kæmpe fordel!

Det kan kun modvirkes med mindre regionale forsvarssamarbejder, der umiddelbart rykker ud!

I Danmark samlede vi politiet i store enheder!

Det gav en umiddelbar fordel til de kriminelle ude i yderområderne!

Nu går vi tilbage ti nærpolitistationer!

Måtte et national kompromis indse den samme nødvendighed i forhold til Putin og Rusland!

Respekten i skolegården skal genskabes!

Gårdvagten og hans forhold til alle elevgrupperinger skaber balancen!

Putin har fået al for megen magt og går rundt med kniven i hånden hele tiden. Og i øjeblikket stikker han de små i første klasse ned!

Hvis østersødrengene dannede ring, ville gårdvagten med lethed kun afvæbne Putin!

Lad vores forsvarsforbehold blive til et reelt Østersø-forsvars-samarbejde!

Danmark, Norge, Sverige, Finland, Estland, Letland, Litauen, Polen og Tyskland.

Olie, gas, jern, vilje, frihedstrang, fødevarer, og forsvarsindustri i et stort selvforsynende og selvforsvarende nordeuropæisk samarbejde.

Med princippet om “slå først, Frede!”.

Det eneste slagsbrødre har respekt for!

Putin er og bliver en slagsbror, der fik sin østtysk-indoktrinerede Merkel til at udvise et for godt moderhjerte!

Nu betaler ukrainerne prisen!

USA har alt for mange egne problemer til at tage sig af Østersøregionen.

Vi må til pengepungen. Men gøre det klogt! Østersøen er vort nærområde! Og vores problem!

Et nationalt/regionalt kompromis er det Østersø-landene og Danmark behøver.

Lad forhandlingerne begynde allerede 10. juni med Danmarks seneste fem statsministre ved forhandlingsbordet!

Svenskere og finnere og baltere og polakker og tyskere ville elske det!

De ved ikke deres levende råd!

Under 2. verdenskrig var der allerede 10-20 millioner døde, før amerikanerne involverede sig. Der skulle endda en Pearl Harbour til!

Med et østersøforsvars-samarbejde kan Putin ikke aktivere sine atomvåben!

Så er USA straks på banen!

Med et Østersøflrsvars-samarbejde bliver NATOs dilemma pludselig til Putin og Ruslands dilemma.

Små lande har lov at forsvare sig. Præcist som Ukraine.

Og hvem vi i praksis samarbejder med, ja, det er vores problem!

De store drenge i skolegården er sat uden for indflydelse. Mange små samarbejder sætter dem skakmat!

Gårdvagten bestemmer igen!

Og hvis du tænker på hvad gårdvagten egentlig er for en størrelse? Ja så tænk lidt selv. Og læs næste linje lidt senere!

Gårdvagten er humanismen!

Den som Putin eftertrykkeligt fik sat skakmat 24. februar 2022.

Humanismen er lig vores nationale/regionale kompromis!

Selv Enhedslisten vil formodentlig stemme for!

En ægte gårdvagt kender alle elevgrupperne og får dem til at udvise humanistisk fælles adfærd!

Fagbevægelsen skal overhovedet ikke anbefale hverken Ja eller Nej til afskaffelse af retsforbeholdene...Fagbevægelsen skal ikke syltes ind i spørgsmål som ikke vedrører løn og arbejdsvilkår. Fagbevægelsen skal ikke være politikernes forlængede arm...

Annonce