Fagbevægelsen: Der skal flere penge til dagpengesystemet

LO og FTF tager i en mindretalsudtalelse afstand fra dele af de anbefalinger, som Dagpengekommissionen i dag præsenterede. Det er spørgsmålet om de såkaldte karensdage, der skiller parterne.
De to hovedorganisationer LO og FTF, der begge har været repræsenteret i Dagpengekommissionen, tager i en mindretalsudtalelse afstand fra et af de centrale forslag blandt Kommissionens anbefalinger. Kommissionen lægger op til at indføre otte såkaldte karensdage om året, hvor der ikke udbetales dagpenge.

Men med karensdagene kommer dagpengemodtagerne selv til at betale for de forbedringer, der lægges op til, og det er ikke rimeligt, mener de to organisationer, som kun vil acceptere tre årlige karensdage. I stedet vil de Folketinget til at tilføre det samlede dagpengeområde flere midler i forbindelse med de kommende forhandlinger.

LO og FTF kan ikke anbefale et fuldt finansieret forslag til et nyt dagpengesystem, som herudover påfører ledige og a-kassemedlemmerne større byrder. Det vil være socialt skævt samt svække tilliden og tilslutningen til dagpengesystemet. Det er LO og FTF’s vurdering, at der politisk skal aftales den nødvendige yderligere finansiering, så trygheden i og opbakningen til den danske arbejdsmarkedsmodel genskabes”, skriver LO og FTF i udtalelsen.

Harald Børsting sagde det endnu mere direkte på dagens pressemøde: ”Vi har spurgt os selv, om det virkelig kan passe, at lønmodtagerne, de forsikrede ledige og dimittenderne skal være alene om at genoprette det lort, de lavede i 2010. Det synes vi ikke, at de skal”, lød det fra Børsting, med henvisning til dagpengereformen fra 2010, der blev vedtaget af Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre.

I Kommissionens forslag er der udgifter for i alt 1,29 milliarder kroner, mens der er indtægter for 1,31 milliarder kroner. Langt hovedparten af indtægterne, knap 890 millioner kroner, kommer fra indførelsen af otte årlige såkaldte karensdage. Det er dog muligt at undgå karensdage, hvis dagpengemodtageren har mindst 15 dages arbejde i løbet af tre måneder. Ifølge flertallet af Kommissionen vil karensdagene ikke kun spare penge, men også gøre det mere attraktivt for de arbejdsløse at finde kortvarig beskæftigelse.

LO og FTF’s forslag om at sænke antallet af årlige karensdage fra otte til tre betyder altså, at der mangler finansiering for godt 550 millioner kroner i det forslag, der ligger på bordet. Penge som Folketinget altså må finde i forbindelse med de kommende forhandlinger, mener LO og FTF.

Både Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti, som begge regnes for sikre deltagere i et kommende dagpengeforlig, har krævet flere penge på bordet i forbindelse med de kommende forhandlinger. Ingen af de to partier har dog sat tal på, hvor mange midler der skal afsættes til et nyt dagpengesystem.


placeholder

Annonce