Annonce

Fagbevægelsen har bremset medlemsfaldet

LO-fagbevægelsen taber fortsat medlemmer, men der er ikke længere tale om styrtblødning. Topprioritet at vende udviklingen.
Det har længe været lige så sikkert som amen i kirken om søndagen: Medlemmerne fosser ud af LO-fagforeningerne, mens Kristelig Fagforening, Det Faglige Hus og andre såkaldte gule fagforeninger omvendt har kunnet bryste sig af medlemsfremgang.

Sådan har det været de seneste 10 år. Men en ny trend har vist sig. Selv om den traditionelle fagbevægelse fortsat vinker farvel til medlemmer, lyder det nu fra flere fagforbund, at flere melder sig ind. Og at mange – der var på vej ud – vælger at blive som medlemmer.

Samtidig er der skruet op for ambitionerne hos de store LO-forbund, der har sat det som topprioritet at knække kurven, stabilisere eller ligefrem at få medlemsfremgang.

Tendensen bekræftes af Christian Lyhne Ibsen, lektor hos FAOS på Københavns Universitet, som har forsket i organisering på arbejdsmarkedet.

”Enkelte lokalafdelinger i HK og Metal har – om ikke knækket – så bremset faldet,” fortæller han til Netavisen Pio.

Udviklingen i antallet af medlemmer i LO 2007-2016.

Kilde: Danmarks Statistik

Røde lamper blinker
Siden 2007 har LO’s medlemsforbund mistet omkring 200.000 medlemmer (tallet i følge grafen er 400.000, men skyldes en ændret opgørelsesmetode). Ifølge den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik havde de 18 fagforbund i LO i 2016 tilsammen lidt over 800.000 medlemmer. Det er især store fagforbund som HK, 3F og Metal, der har mistet opbakning.

De såkaldt gule fagforeninger har til gengæld samlet set kunne udvide medlemskartoteket til næsten det dobbelte. I dag tæller de over 310.000 medlemmer eller kunder, som de gule fagforeninger kalder dem.

Udviklingen har fået de røde lamper til at blinke på formands-gangene i de fleste LO-fagforbund. Der er udgivet stakkevis af interne rapporter, igangsat pilotprojekter og hundredvis af lokal-forsøg, der har haft som mål at stoppe styrtblødningen.

”LO er stadig udfordret af erhvervsstruktur, hvor færre lønmodtagere beskæftiger sig indenfor LO-familiens områder. Derudover er mange unge måske ikke indstillet på, at blive sat i en bestemt faglig fagforening. Endelig er der prisforskellen og det manglende kendskab til forskellen mellem LO og gule,” mener arbejdsmarkedsforsker Christian Lyhne Ibsen er nogle af forklaringerne på, at LO-fagforeningerne hidtil har haft svært ved at tiltrække nye – og holde på eksisterende medlemmer.

Overenskomsterne er stadig gode, men nogle privat service fag er pressede

Han mener dog ikke, at fagbevægelsen i Danmark er svækket på samme måde, som fagforeningerne i flere europæiske lande.

"Ikke endnu, men vi har heller ikke haft en storkonflikt, hvor det kunne afprøves. Overenskomsterne er stadig gode, men nogle privat service fag er da pressede – det gælder detailhandlen, hotel og restauration og rengøringsbranchen, mener Christian Lyhne Ibsen.

Flere medlemmer har topprioritet
Men efter flere års krise, ser ser det ud til, at flere fagforeninger er ved at knække koden til, hvordan medlemsfaldet skal håndteres. Og udviklingen vendes.

Det gælder blandt andet i store fagforbund som HK, 3F, FOA og Dansk Metal, der har mistet flest medlemmer over de seneste ti år. Her er ledelserne nu så sikre på, at det lykkes at vende kurverne, at der er nedfældet en målsætning om at stabilisere medlemstallet – eller ligefrem at øge antallet af medlemmer indenfor meget få år.

Mest optimistisk er 3F, hvor forbundsformand Per Christensen i medlemsbladet efter kongressen i september sidste år meldte klart ud: Målet er 15.000 nye medlemmer, så 3F har 300.000 medlemmer inden næste kongres i 2019.

”Vi skal op på mindst 300.000 medlemmer igen. Det er der ingen tvivl om. Der er et stort potentiale ude på arbejdsmarkedet som rigeligt dækker ambitionen,” sagde Per Christensen efter forbundets kongres i september sidste år. Han må dog notere, at 3F gik ud af 2016 med et medlemstal ifølge Danmarks Statistik på 237.000. Opgørelsesmetoderne er dog forskellige, og ifølge 3F’s egne tal var antallet i 2016 på 285.000 medlemmer.

I følge forbundssekretær i 3F Henning Overgaard har forbundet især fokus på to områder, når det gælder bestræbelserne på at få medlemskurven til at pege op ad: Det er organisering af flere af lønmodtagere, der har en anden baggrund en dansk. Det gælder blandt andet arbejdstagere fra andre EU-lande. Og så en styrket indsats for at få de unge til at melde sig i fagforening.

Det fremgår af et notat fra 3F, at det kan det betale sig at have et særligt fokus på organisering af arbejdstagere fra de nye EU-lande. Bare fra 2016-2017 er der kommet 700 flere medlemmer ind på den konto.

Udvikling i medlemstallet 2013-2016 for Dansk Metal, 3F, FOA og HK


Kilde: Danmarks Statistik

Det har ikke været bedre i 20 år

I et andet af de store forbund Dansk Metal er målsætningen også ambitiøs, men mere afdæmpet. Her er målet, at forbundet samlet set har samme antal medlemmer ved udgangen af 2018 som ved indgangen af året.

”Det er forbundets absolutte topprioritet og den vigtigste indsats de kommende år at få vendt medlemsudviklingen,” siger forbundssekretær Majken Baarstrøm Kidmose, der har ansvaret for organiseringsindsatsen i Dansk Metal, til Netavisen Pio.

Vi skyder ikke med spredhagl, men sætter ind, der hvor vi bløder

Hun oplyser, at forbundet satser benhårdt på at klæde afdelinger og tillidsfolk på, så de har fornødne data og argumenter. Uddannelsen af tillidsfolk er blevet endevendt, så der i dag er langt større fokus på organisering.

"Og så bruger vi kræfterne på de brancher og områder, hvor vi kan se, vi har problemer med at organisere. Vi skyder ikke med spredhagl, men sætter ind, der hvor vi bløder", fortæller Majken Baarstrøm Kidmose.

Blandt andet har afdelinger som Metal Skjern-Ringkøbing stor succes med at tage en samtale med medlemmer, som vil melde sig ud eller  overflyttes til en gul fagforening. Her lykkes det at fastholde op mod 9 ud af 10, viser en opgørelse fra afdelingen.

Også hos HK, der er landets næststørste fagforbund med 187.000 medlemmer, er der fokus på medlemsudviklingen. Simon Tøgern, formand for den største sektor i HK – nemlig HK/Privat med 70.000 medlemmer – oplyser, at han regner med ”at medlemsudviklingen går i nul i år”.

”Det kan blive både et lille plus og et lille minus. Uanset hvad, kan vi bare konstatere, at medlemsudviklingen ikke har været bedre i omtrent 20 år. Og det betragter jeg som en sejr,” siger Simon Tøgern til Netavisen Pio.

Netavisen Pio bringer i den kommende tid en række artikler, hvor der er fokus på medlemsudviklingen i LO-fagbevægelsen.

 


Flere artikler om emnet