Fagbevægelsen: Overenskomst giver historisk uddannelsesløft

De ansatte i industrien har fået nye tre-årige overenskomster. Det kommer til at give et kæmpe uddannelsesløft til de ansatte, bedre vilkår for seniorer og børnefamilier og et stort løft af mindstelønnen.
De 230.000 ansatte på de danske industriarbejdspladser kan se frem til forbedringer, når det gælder blandt andet efteruddannelse, seniorordninger, forældreorlov, børns sygdom og vikararbejde samtidig med, at der generelt bliver ekstra penge til alle grupper.

Også mindstelønnen stiger. I øjeblikket ligger den på godt 113 kroner i timen. Når overenskomsten udløber om tre år, vil den være oppe på næsten 120 kroner i timen. Det er den største stigning i mange år.

Det er resultatet efter, at CO-industri og Dansk Industri søndag formiddag indgik forlig om nye overenskomster efter et døgns forhandlinger. Overenskomsterne rækker de næste tre år frem.

Tilfredse forhandlere
Fos fagbevægelsens forhandlere er der glæde over det forhandlingsresultat, man har fået forhandlet hjem. Ikke mindst de mange penge til efter- og videreuddannelse vil skabe mere tryghed for mange medlemmer, forudser Dansk Metals formand Claus Jensen, der også er formand for CO-industri.

”Det bliver et historisk løft, som skal flytte hele uddannelsesniveauet på de danske industriarbejdspladser, hvilket er helt afgørende for Danmarks fremtid. Den teknologiske udvikling på industriarbejdspladserne kræver et væsentligt kompetenceløft. Med denne aftale sikrer vi trygheden og fremtiden for vores medlemmers beskæftigelse,” siger han i en pressemeddelelse.

Også hos 3F er man glade for det resultat man har forhandlet hjem.

”Vi har forbedret vilkårene på de hovedområder, som medlemmerne af de ni medlemsforbund har peget på forud for forhandlingerne for blandt andet seniorer og børnefamilier. Vi har desuden givet tillidsrepræsentanterne et endnu stærkere værktøj til at sikre overenskomstmæssige vilkår, når der hyres arbejdskraft udefra,” siger CO-industris næstformand Mads Andersen, der også er formand for 3F’s Industrigruppe.

Han peger desuden på, at der med aftalen fremover vil være mulighed for at tage forældreorlov med fuld løn, og at det forhåbentlig kan medvirke til, at fædrene vil holde mere orlov sammen med deres børn.

Penge til efter- og videreuddannelse
Det er specielt efter- og videreuddannelse der bliver prioriteret højt i de nye overenskomster. Der sætter 200 millioner kroner af over de næste tre år til et uddannelsesløft hos industriens medarbejdere. Det er historisk mange penge, som ikke tidligere er set i en overenskomst på det danske arbejdsmarked.

Indsatsen skal være med til at løfte tusindvis af ufaglærte til faglært niveau og videreuddanne faglærte og funktionærer samt hjælpe folk med læse- og skrivevanskeligheder.

Og den del glæder man sig over hos arbejdsgiverne, da det kan være med til at afhjælpe problemet med manglende faglært arbejdskraft, som mange virksomheder har.

”Dygtige og kompetente medarbejdere er en afgørende del af vores virksomheders konkurrenceevne. Derfor er jeg glad for, at vi med aftalen giver medarbejderne bedre mulighed for eksempelvis at løfte sig fra ufaglært til faglært på udvalgte uddannelser, hvor virksomhederne har brug for flere faglærte, siger adm. direktør Karsten Dybvad fra Dansk Industri, DI.

Forslaget til ny overenskomst, indeholder blandt andet følgende:

- Ret til seniorordning i op til 32 dage om året
- Hurtig afklaring af om arbejde udefra er vikar- eller entreprisearbejde
- Fuld løn under forældreorlov
- Bedre forhold for vikarer
- Indførelse af to børneomsorgsdage
- Udvidet mulighed for at holde fri ved barns sygdom og indlæggelse

CO-industri er forhandlingsfællesskab for ni forskellige fagforeninger, herunder Dansk Metal, 3F’s Industrigruppe, HK Privat, Teknisk Landsforbund og Dansk El-Forbund. De ni forbund har tilsammen 230.000 medlemmer i danske industrivirksomheder.

Overenskomstaftalerne er endnu ikke vedtaget, og de skal nu først til urafstemning blandt medlemmerne, som skal vende tommelfingeren enten op eller ned for forslaget.

David Troels Garby-Holm er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce