Fagbevægelsen: Sådan skaffer vi flere hænder

Fagbevægelsens Hovedorganisation fremlægger reformkatalog, der vil skaffe 83.000 faglærte og øger velstanden med 55 milliarder kroner.
Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, fremlægger tirsdag en række forslag til, hvordan man skaffer flere hænder til det hungrende danske arbejdsmarked.

Det sker i form af et reformkatalog, der både anviser, hvordan arbejdsmarkedet får tilført 83.000 faglærte, og samtidig øger bruttonationalproduktet med 55 milliarder kroner årligt.

”Essensen af vores nybrud i reformkursen er et opgør med tankegangen om, at vi kun kan blive rigere ved at gøre folk fattigere.

Vores reformspor handler om at spotte de problemer, som forhindrer folk i at arbejde – og derfra løse udfordringerne og løfte danskerne i arbejde,” siger formand for FH, Lizette Risgaard.

”Jeg er stolt af, at fagbevægelsen præsenterer et reformkatalog, der gør Danmark og de svageste rigere. Vores forslag markerer et nybrud. Vi vil simpelthen reformere måden, vi laver reformer på,” siger Lizette Risgaard.

Reformkatalog med 110 forslag

Ifølge Fagbevægelsens Hovedorganisation vil reformkatalogets 110 forslag tilsammen kunne:

 • Skaffe 83.000 flere faglærte.

 • Øge arbejdsudbuddet med 46.000 fuldtidsansatte.

 • Øge Bruttonatioalproduktet (BNP) med 55 milliarder årligt.

 • Øge statsindtægterne med 26 milliarder årligt.

 • Mindske indkomstuligheden med 1,3 procent.

Den store byge af forslag fra Fagbevægelsens Hovedorganisation adresserer blandt andet disse sæt af problemer:

 • 600.000 danskere har dårlige læse-, regne- og matematikfærdigheder. 1 million danskere har dårlige digitale færdigheder. Det rimer ikke på god og solid arbejdskraft.

 • Vi kommer til at mangle 100.000 faglærte i 2030 – det skaber problemer i forhold til den grønne omstilling og skader økonomien.

 • 108.000 unge i alderen 17-29 år vil i 2030 hverken være i uddannelse eller i job. Det er forsømte unge, som ikke bare er en udgift for fællesskabet – de er også et potentiale for arbejdsudbuddet.

 • 30.000 offentligt ansatte er ufrivilligt deltidsansatte.

 • Hver lønmodtager har i gennemsnit 9 sygedage om året svarende til 70.000 fuldtidsstillinger om året.

Ret til fuld tid i det offentlige og skolehjem til udsatte

Fagbevægelsens Hovedorganisation foreslår blandt andet, at man tager helt anderledes fat på at finde frem til dem, der er ordblinde meget tidligere end i dag.

FH foreslår også, at man som noget helt nyt får ret til at arbejde på fuld tid i det offentlige.

Og så skal rekrutteringen til velfærdsuddannelser som lærere, socialrådgivere, pædagoger og sosu’er forbedres markant.

Oprettelse af skolehjem til unge udsatte, er også et af forslagene i udspillet.

Her er fem nedslag i reformkataloget:   

 • Der skal foretages 600.000 screeninger for ordblindhed og dårlige regne, skrive og digitale færdigheder. Statens støtte til undervisning af voksne med mangelfulde færdigheder skal øges markant – fx skal taxametertilskuddet til ordblindekurser øges med 82.000 kroner pr. årselev.

 • Der skal være ret til fuldtid i det offentlige og bedre rekruttering til velfærdsuddannelser. Det vil øge arbejdsudbuddet med 7000 årsværk.

 • Arbejdstilsynet skal have et trecifret millionløft, der er permanent og pålægges at køre ud til alle klager om dårligt psykisk arbejdsmiljø.

 • Arbejdsgiverne pålægges at sikre flere praktikpladser.

 • Man skal oprette skolehjem til udsatte unge, hvor de får mad på bordet og tag over hovedet, så de kan koncentrere sig om skolearbejdet i stedet for at skulle være i et belastet og stressende hjem.

Du kan læse hele reformkataloget her.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Start med at gøre arbejde uden overenskomst ulovlig.

DET KOSTER INTET at fjerne AMB for pensionister, men det motiverer pensionisterne til at blive længere på arbejdsmarkedet.

Ikke kun arbejdsgiverne skal pålægges, at ansætte flere lærlinge. Også offentlige udbud skal pålægges at indeholde krav om eller pointmæssig konkurrence om, at antal personer under erhvervsuddannelse er et konkurrence- og tildelingsparameter, vurderet på uddannelsesniveau (EQF/LLK) og uddannelseslængde (ECTS). Det er ikke nok blot at kræve antal lærlinge i et udbud. Det blev set vedr. Odense hospital, hvor entreprenøren ansatte lærling ovre i Polen. Efter polsk uddannelsesnorm. Lizette kan begynde med at gøre partikammeraterne opmærksomme på, at de har svigtet i deres tillidshverv i Folketing og byråd.

OG pålæg også at det gælder 60 årig

Hvis ledige bliver presset ud i jobs under dårlige løn- og arbejdsforhold uden arbejdsmarkedspension og overenskomst, så er der fri bane til at kræve ledige i arbejde til en løn på 70 kr. i timen. Det samme gælder selvfølgelig arbejdskraft fra udlandet. Herefter er der intet, som forhindre kontanthjælp sættes ned til 7.000 kr. pr. måned for enlige og 9.000 kr. for forsørgere.

Så er der fri bane til tyske tilstande i Danmark. Et Tyskland, hvor op mod 23% lever i fattigdom under et eksistensminimum.

- Vil Socialdemokratiet virkelig støtte det?

Og hvad med støtte partierne Enhedslisten og SF, samt forståelsesparpiret, som er det grundlang den Socialdemokratiske regering læner sig op af? Her er en vigtig del af aftalen, at bekæmpe den stigende økonomiske ulighed.

Er det sådan et liv du drømmer om for dine børn?

Der er INGEN mindsteløn i Danmark. Så teoretisk kan du sættes i arbejde for en krone om dagen.

Udbud og efterspørgelse. Er det ikke sådan det hedder? Hvis der er mangel på arbejdskraft, så er det fordi lønningerne er blevet for lave. Sæt lønningerne markant op og efterspørgelse af arbejdskraft vil falde. Helt i overensstemmelse med markedsmekanismerne.

Der er ikke mangel på arbejdskraft. Der er for meget arbejde. Jo mindre løn jo mere arbejde. Jo mere løn jo mindre arbejde. Sådan er det.

Hvis jeg kunne få nogen til at tørre min røv for 50 øre, så gad jeg da ikke gøre det selv. Men skal jeg betale 150 kr. for servicen, så udførte jeg den selv.

En anden logik i det her er, at jo mindre lønninger jo mere aktivitet. Og jo mere aktivitet jo mere skader det klimaet og bæredygtigheden på vores blå planet.

- Sådan er det.

Der var en arbejdsløs designer i København, som blev holdt op uden foran et jobcenter af en journalist fra Berlingske Tidende og afkrævet svar på om han ville tage et rengøringsjob. Det sagde han nej til - Og straks skal pisken svinges over alle danske ledige og danske lønmodtagere. Ikke bare af blå blok, men også af regeringe, Socialdemokratiet.

Hvorfor bliver arbejdsgiverne ikke udpisket når de igen og igen bedrager statskassen for milliarder af kr. i skatte unddragelse, momssvindel, fiktive fakturaer, overfakturering af det offentlige, hvidvask for milliarder, konkursrytteri og meget meget i to cifrede milliard beløb?

Annonce