Fagbevægelsen sælger ALKA. Pris: Otte milliarder kroner

Fem fagforbund har sammen med de øvrige aktionærer solgt forsikringsselskabet ALKA til Tryg. Alle forbund i ejerkredsen bakkede op om beslutningen.
Forsikringsselskabet Tryg køber landets niende største forsikringssleskab ALKA for en samlet købesum af 8,2 milliarder kroner. ALKA har knap 400.000 kunder og en årlig omsætning på omkring 2 milliarder kroner. Sidste år gav selskabet et overskud på 235 millioner kroner.

Den helt store enkeltaktionær i ALKA er Fagforbundet 3F, der ejer lige over 30 procent af aktierne. HK har lige under 20 procent og Dansk Metal har omkring 8  procent af aktierne. Desuden ejes godt 10 procent af en række kooperative virksomheder, herunder Arbejdernes Landsbank. Endelig ejes 10 procent af den store svenske forsikringskoncern Folksam.

Som fagbevægelsens øverste demokratisk valgte organ i form af hovedbestyrelserne i blandt andet 3F, HK, Dansk Metal og Fødevareforbundet NNF godkendte alle salget. Ingen fagforbund modsatte sig salget.

Offentliggørelsen af købet blev mødt af en del forundring og kritik fra en række personer med tilknytning til fagbevægelsen og den yderste venstrefløj.

HK-formand: Forsikring er ikke en kerneopgave
Formanden for ALKAs bestyrelse, HK-formand Kim Simonsen, begrunder salget med, at det ikke er en kerneopgave for fagbevægelsen at drive forsikringsselskab, samt at selskabet står foran en række investeringer, som man ikke er klar til.

”Når ALKA ejerandelen i forvejen udgør en stor del af HK’s formue, og det altså ikke er en kerneopgave at drive forsikringsselskab men at sikre gode og billige forsikringer til medlemmerne, er det derfor også vores klare holdning, at vi ikke skal investere massivt for at sikre ALKAs fremtid. Det ville simpelt hen være at lægge for mange æg i den samme kurv.

Derfor har vi solgt ALKA til TRYG Forsikring, som er den rette køber, fordi de har værdier, der minder om ALKAs. Og fordi de er meget interesserede i et samarbejde med fagbevægelsen,” siger Kim Simonsen i en pressemeddelelse.

Han hæfter sig ved, at man i handlen har sikret sig, at ingen præmier eller indhold i policer ændres, ligesom at ALKAs kunder fremover bliver en del af Trygs bonusprogram, som de seneste år har givet otte procents rabat. Og at det i øvrigt kun er 15 procent af LO's medlemmer, der lige nu er kunder hos ALKA.

Metal: Respekt for de værdier fortiden har efterladt os
En anden af de ALKA's ejere er Dansk Metal, som også godkendte salget på et hovedbestyrelsesmøde søndag. Her understreger forbundsformand Claus Jensen, at pengene ikke skal bruges til drift, men geninvesteres og dermed fortsat give et afkast som skal bruges til det faglige arbejde.

”I Metal har vi … besluttet, at indtægterne fra salget skal investeres igen, da det er en central del af vores konfliktberedskab.

Jeg er glad for, at vi har truffet den beslutning, da det netop er at tage godt vare på de værdier, som vores forgængere har overladt os. Det en beslutning, der med respekt for fortiden peger ind i fremtiden,” skriver forbundsformand Claus Jensen fra Dansk Metal.

Claus Jensen mener, det er vigtigt for at understrege, at man med handlen har sikret, at medlemsfordelene i ALKA fortsætter i en årrække, også under Trygs ejerskab.

Enhedslisten: Burde være op til medlemmerne
På den alleryderste venstrefløj lyder der kritik af beslutningen og ikke mindst måden, den er gennemført på. Enhedslistens finansordfører Pelle Dragsted mener, at beslutningen om salget burde være sendt ud til en afstemning blandt medlemmerne.

”I en tid hvor vi ser en stigende koncentration af ejerskab hos nogle få hovedrige monopol-lignende selskaber, ikke mindst i forsikrings- og finanssektor, er det et fuldstændig forkert skridt at afhænde et af de få selskaber, der faktisk ejes kollektivt af lønmodtagerne.

Og at det sker helt uden debat med de egentlige ejere, fagforeningernes medlemmer siger en del om fagtoppens sans for demokrati. Én så afgørende beslutning burde have været afgjort ved en urafstemning blandt medlemmerne,” skriver han i en længere kommentar på Facebook.

Selvom beslutningen om salget af ALKA blev truffet henover weekenden af valgte hovedbestyrelsesmedlemmer i fagforbundene, kræver Pelle Dragsted større medlemsinddragelse og urafstemning - på trods af at fondsbørslovgivningen forbyder den slags informationer i forbindelse med salg af børsnoterede selskaber. Loven handler om, at aktionærer hos køberen og andre ikke skal kunne spekulere i et forestående køb.

På spørgsmålet om urafstemning svarer FOA-formand Dennis Kristensen, som står i spidsen for en fagforening med en ejerandel på godt seks procent, følgende på Facebook: ”En urafstemning ville samtidig betyde, at størstedelen af de stemmeberettigede ville være medlemmer uden forsikringer i ALKA.”.

En pointe, der ville være gældende for alle forbund, hvis medlemmer i langt overvejende grad er forsikret hos andre selskaber end ALKA.

Skaber nordens største forsikringsselskab
ALKA, som blev etableret som fusion af Arbejdernes Livsforsikring og Dansk Kooperativ Assurance, har siden det blev etableret i 1944, været ejet af fagbevægelsen.

ALKA har i dag 380.000 kunder og cirka 500 medarbejdere. Selskabet havde sidste år et overskud på 235 millioner kroner efter skat.

Til sammenligning havde køberen, Tryg A/S, 850.000 kunder og et overskud på 2,4 milliarder kroner. Med opkøbet af ALKA vil Tryg have en markedsandel på over 20 procent i Danmark, og er et af de største forsikringsselskaber i Norden. Handlen forventes gennemført i første halvår 2018.

Tryg regner med, at der gennem besparelser kan findes stordriftsfordele for omkring 300 millioner kroner om året ved en fusion.

 

 

 

David Troels Garby-Holm er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce