Fagbladsredaktør snød formanden for danske journalister

Den tidligere formand for Dansk Journalistforbund, Lars Werge, var uopmærksom i et afgørende øjeblik og overså uheldig formulering i pressemeddelelse
Tidligere formand for Dansk Journalistforbund, Lars Werge
Nu kan der føjes helt nye oplysninger til baggrunden for den krise, som Dansk Journalistforbund har befundet sig i hen over sommeren.

En krise, der startede med at ledelsen af Dansk Journalistforbund i enighed besluttede, at man ønskede at forhandle en aftrædelsesaftale på plads med redaktøren af fagbladet Journalisten gennem otte år, Øjvind Hesselager.

Det blev aftalt at nu tidligere formand for forbundet, Lars Werge, skulle forhandle aftrædelsesaftalen på plads med Øjvind Hesselager.

Fagbladet Journalisten afslører nu nye afgørende detaljer om forløbet, der rev formanden for Dansk Journalistforbund, Lars Werge, med i faldet.

Erkender uopmærksomhed

Fagbladet har talt med flere medlemmer af forbundets Hovedbestyrelse, der samstemmende bekræfter, at Lars Werge telefonisk over for dem har forklaret, at han var uopmærksom i et helt afgørende øjeblik.

Lars Werge og Øjvind Hesselager formulerede i fællesskab en pressemeddelelse om Øjvind Hesselagers fratrædelse 28. juni.

I den pressemeddelelse, der tilgår offentligheden fredag den 28. juni kort før kl. 14, er der en bestemt passus, der får sagen til at eksplodere. Formuleringen lyder:

Men hans journalistiske kompromisløse linje har også slidt på relationen mellem parterne

”Øjvind har været en passioneret redaktør, som har lagt liv og sjæl i udviklingen af bladet. Men hans journalistiske kompromisløse linje har også slidt på relationen mellem parterne, og DJ er nået til et punkt, hvor der må en ny person på posten som redaktør for Journalisten for at skabe en ny relation.”

Straks efter udsendelsen af pressemeddelelsen hagler kritikken ned over Lars Werge – både offentligt og internt. Medlemmer af Hovedbestyrelsen gør på de indre linjer Werge opmærksom på, at Hesselagers kritiske linje netop ikke var en del af begrundelsen for at ønske Hesselagers fratræden.

Medlemmer af Hovedbestyrelsen gør gældende, at fagbladet Journalisten har et redaktionelt frihedsbrev, så hvorfor hedder det i pressemeddelelsen, at ”hans kompromisløse linje har slidt på relationen mellem parterne”?

Hovedbestyrelsen hasteindkaldes og holder møde søndag den 30. juni. Lars Werge tager ordet som den første – og meddeler slet og ret at han går af som formand. Han føler ikke han har den nødvendige opbakning fra hovedbestyrelsen, lyder begrundelsen.

Hidtil har det været svært at forstå, hvordan det kan være, at der formuleres en begrundelse i pressemeddelelsen vedrørende Øjvind Hesselagers fratræden, som Hovedbestyrelsen netop ikke har givet mandat til.

Den famøse sætning er formuleret af ex-redaktøren

Men nu kan fagbladet Journalisten oplyse, at Werge i timerne efter udsendelsen af pressemeddelelsen ringede rundt til medlemmer af hovedbestyrelsen og svarede på kritikken.

Lars Werge oplyser, ifølge medlemmerne af hovedbestyrelsen, at det er Øjvind Hesselager, der har formuleret de sætninger, der mere end antyder, at Hesselager skal fratræde, fordi han som redaktør har ført en meget kritisk journalistisk linje – også omkring Dansk Journalistforbund.

Det fremgår også af Werges mundtlige forklaringer, at han var uopmærksom på formuleringen i det afgørende øjeblik:

Lars forklarede mig, at det var en fejl, at formuleringen kom med

”Lars forklarede mig, at det var en fejl, at formuleringen kom med. Noget om, at han ikke havde set den eller havde opdaget formuleringen (….),” siger medlem af hovedbestyrelsen, Henrik Friis Vilmar, til fagbladet Journalisten.

Et andet medlem af hovedbestyrelsen, Palle Jensen, udtrykker det således:

”Da jeg snakker med Lars om aftenen, siger han noget i retning af, at han ikke var vågen, og at den formulering var sluppet forbi ham.”

Dermed synes det opklaret, at det lykkedes Øjvind Hesselager at få formuleringer med i pressemeddelelsen, der ret tydeligt antyder, at hans fratrædelse skyldes hans kompromisløse, kritiske journalistiske linje. Selv om det ikke er begrundelsen for hans aftrædelse.

Det står også rimeligt klart, at den manøvre alene lykkedes, fordi Lars Werge var uopmærksom i de afgørende øjeblikke.

Det fremgår af fagbladets Journalistens afdækning af forløbet, at Hesselager godt vidste, at han var kommet godt ud af forløbet, og at han var glad for formuleringen om ”den kompromisløse linje”.

Det er ikke lykkedes fagbladet Journalisten at få kommentarer til forløbet omkring pressemeddelelsen hverken fra Lars Werge eller Øjvind Hesselager.

Spørgsmål, der står tilbage

Dansk Journalistforbunds nye formand, Tine Johansen, afviser over for fagbladet Journalisten at oplyse, hvorfor hovedbestyrelsen ønskede Øjvind Hesselagers fratræden. Men hun bekræfter, at aftrædelsen netop ikke er begrundet i Hesselagers journalistiske linje.

Tilbage står også, hvorfor Lars Werge overhovedet valgte at gå af på grund af sagen, når ingen tillidsvalgte - efter det oplyste - havde krævet Werges afgang.

Vurderingen hos en række kendere af forbundet er tværtimod, at Werge blot skulle have lagt forløbet frem for hovedbestyrelsen, beklaget sine fejltrin, og at han derefter kunne have fortsat som formand.

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce