Fagforbund: De ældre skal ind, når de unge vælger pædagoguddannelsen fra

Flere etablerede voksne skal uddanne sig til pædagog og det kræver bedre mulighed for merit på uddannelsen, mener BUPL.
I de seneste år har færre unge søgt om at blive optaget på pædagoguddannelsen - og i år var ingen undtagelse.

Alene i København står pædagoguddannelsen tilbage med 609 ubesatte studiepladser.

Det sker samtidig med, at regeringen og dens støttepartier har givet håndslag på, at der skal indføres minimumsnormeringer i danske daginstitutioner.

Der bliver færre unge, så vi har brug for at se på andre veje ind i pædagogfaget

Derfor er det nødvendigt at tiltrække de ældre til pædagoguddannelsen, hvis man vil sikre, at der er pædagoger nok i fremtiden. Det mener pædagogernes fagforbundet BUPL og dekan på pædagoguddannelsen i København.

“Det er på ingen måde nok. Der bliver færre unge, så vi har brug for at se på andre veje ind i pædagogfaget,” lyder opfordringen fra Annegrete Juul, der er dekan på pædagoguddannelsen i København, til DR Nyheder.

Fagforbund: Sænk krav til merit

Hvis man skal tiltrække flere af de ældre og allerede etablerede voksne til pædagoguddannelsen, så skal der skrues op for ydelsen og fleksibiliteten i uddannelsen, mener Annegrete Juul.

“Vi skal have lavet nogle uddannelsesmodeller, der er fleksible, som kan tilgodese, at man har familie og udgifter,” siger hun.

En pædagogmedhjælper, der har arbejdet fem år i en daginstitution uden en pædagogisk uddannelse, kan i dag søge om optagelse på merituddannelsen, der tager 2 ½ år i stedet for de normale 3 ½ år.    

Der skal være en mulighed for, at man ikke skal gå fra hus og hjem for at studere igen

Det krav om erhvervserfaringen vil BUPL gerne have sænket, så man i fremtiden kun skal have to års erfaring for at kunne starte på merituddannelsen.

“Der skal være en mulighed for, at man ikke skal gå fra hus og hjem for at studere igen. Og det er også muligt at lave om på reglerne for, hvornår man kan blive optaget på uddannelsen. Og det kan man gøre med små ændringer,” siger BUPL-formand Elisa Rimpler.

Sarah Scheer er podcast-redaktør på Netavisen Pio.


Kommentarer fra Facebook