Fagforbund: Folk med psykisk sygdom eller handicap får ikke den rette støtte

Undersøgelse fra FOA viser, at mere end hver tredje ansatte oplever, at borgerne slet ikke eller kun i mindre grad visiteres til den rette mængde støtte.
Foto: Colourbox
Mennesker med et handicap eller en psykisk sygdom bliver visiteret til for lidt hjælp, eller endda til et forkert botilbud.

Det viser en undersøgelse som FOA har lavet, blandt knap 1.400 af sine medlemmer, der arbejder på bosteder eller i døgninstitutioner.  

Af undersøgelsen fremgår det, at mere end hver tredje ansatte oplever, at borgerne slet ikke eller kun i mindre grad er visiteret til den rette mængde støtte.

Samtidig oplever hver syvende ansatte, at borgeren slet ikke eller i mindre grad visiteres til det rette botilbud.

Svært at få re-visiteret en borger 

Udfordringerne med visitation bliver ikke mindre af, at det er svært at få re-visiteret mennesker med psykisk sygdom eller handicap, når de har brug for mere hjælp og støtte.

Undersøgelsen peger nemlig på, at omkring halvdelen af de adspurgte medlemmer, som til hverdag arbejder med borgerne, oplever, at det enten er ‘meget svært’ eller ‘svært’ at få re-visiteret en borger, hvis de har brug for mere hjælp.  

Dette betyder, at man ikke får løftet den opgave, det er, at understøtte den enkelte borger, mener Kim Henriksen, der er sektorformand i FOA.

“Vi har nogle eksempler, hvor man har visiteret en borger, da borgeren var under ti år, og der har man faktisk ikke revisiteret denne her borger. Så i bund og grund kan man ikke bidrage til den støtte, som borgeren i bund og grund har behov for i forhold til deres handicap,” siger han til Netavisen Pio.  

Det kræver en stor saltvandsindsprøjtning af økonomi

Spørgeskemaundersøgelsen er foretaget af FOA blandt deres medlemmer, der arbejder inden for det specialiserede socialområde, som dækker over borgere med handicap eller psykiske lidelser.

Der skal handling til 

Spørger man Kim Henriksen, handler udfordringerne i bund og grund om økonomi.

Det kræver nemlig en større saltvandsindsprøjtning af midler, hvis man skal komme problemerne med visitation til livs, mener han.

“Der skal handling til på det her område, hvis vi skal gøre noget. Det kræver initiativer, som ministeren er i gang med, men det kræver også en stor saltvandsindsprøjtning, i forhold til økonomi, så vi kan skabe nogle gode rammer for de borgere, der har brug for det,” siger Kim Henriksen.

Kommunerne skal være lydhøre 

Kim Henriksen påpeger, at kommunerne skal sørge for at lytte til de ansatte, som hver dag arbejder med borgerne inden for det specialiserede socialområde: 

“Noget af det, som jeg oplever blandt vores medlemmer, det er, at man fra kommunernes side skal blive bedre til at lytte til de medlemmer, som vi har ude på området. Man skal lytte meget til de medarbejdere, der også har med borgeren at gøre ude på det enkelte døgntilbud,” siger han.

Sarah Victoria Gratløv er studentermedarbejder på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Det er jo svært for kommunerne at give flere penge til de fysiske- og psykiske handicappede når et flertal af vælgerne ved valg til folketinget og kommunerne stemmer på de partier/ personer der lover den største skattelettelse og nedsættelse af afgifter. Hvor skal pengene så komme fra?

Den evindelige snak om PENGE.Om at have råd til eller ikke. Der er nærmest aldrig "råd til" noget som helst når det drejer sig om landets SVAGESTE grupper.Det være sig handicappede,syge,ældre og folk på en eller anden
"overførselsindkomst".Danmark får nok desværre aldrig råd til ret meget andet end at ophøje klassen der hovedsaligt har rigeligt i forvejen.

En parkeringsplads som så meget andet efterhånden i det her "modene" blå svindler-samfund.

Hvorfor har vi så efterhånden mange der ligesom ikke passer ind i det forrykte system som samfundet er blevet ?
Svaret giver sig selv....og har baggrund i at systemet er FORRYKT. Ud af det vokser den ene "diagnose" efter den
anden. Hvem tænker i den forbindelse på HVAD mennesket egentlig blev skabt til ? Hvem siger at den "UDSTUKNE vej"...eller "linie" ER akkurat DEN som er den "rigtige bane" menneskeheden skal leve efter ? Et stort spørgsmål der kan være ligeså mange meninger om som der er mennesker. Dog kan man vist roligt sige at noget bare ER galt.Det ser man i den tiltagende STRESS,PRES og DEPRESSIVE tendens der rammer folk i dag. Er det i virkeligheden FORDI udviklingen har drevet menneskeheden i en helt forkert retning ? Er det FORDI "for meget " bare bliver "FOR MEGET". Uhåndterligt for flere og flere sind. Men,DET kan psykiatere vel ikke afbøde på eller afhjælpe med et glas psykofarmaka ? Og ER det overhovedet "sygdom" at føle sig overbelastet og tappet for kræfter og overskud ? Er det overhovedet "sygdom" at være et menneske der udviser normal reaktion på f.e.x SORG ? Og er f.e.x sindets indbyggede helt normale FORSVARSMEKANISME en ting man bare skal overse i forbindelse med f.e.x angst ? Er det ikke på tide at der bliver SET nærmere på hvad et menneske består af og kan klare netop udfra at det er et menneske ? Virkeligheden er at flere og flere mennesker lider "overlast" og af samme grund "brænder ud". En fuldkommen NORMAL reaktion på det vanvid tilværelser kan være anno 2o21.

Annonce